Assignment cards

HOBBIES AND COOPERATION SKILLS 1/4

Here you will find assignments related to hobbies, social relationships, influencing and participation. You get do assignments related to tutoring activities, student union activities and cultural activities, think of participation opportunities and plan, for example, events. 

The objective is to understand the importance of hobbies and leisure time for your well-being, and how to take advantage of your hobbies in promoting coping at work. Maybe you could also find a new hobby? 

Hobbies, culture and participation in different things are counterbalance to work, and they help to recover from stress and, above all, participating in them is fun!

Minä ja muut

Leima otsassa?

Yksi tärkeimmistä ihmisen oikeuksista on oikeus olla itsensä. Ihmiset ovat onneksi monimuotoisia olentoja, eikä tasan samanlaista ihmistä kävele koskaan vastaan. Me määrittelemme joskus helposti ihmisiä tietyillä sanoilla, jotka juuttuvat vain yhteen ihmisen piirteeseen. Ihmisissä on kuitenkin monta muutakin puolta.

Omia ennakkoluulojaan kannattaa haastaa. Emme itsekään haluaisi, että meidät leimattaisiin vain yhden piirteen perusteella. Jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin mitä on ja haluaa olla. Lue Väestöliiton Leima-lehti ja haasta omat ajatuksesi.

 

Fill out my online form.

Mielen arvokentät

Ihmisen asenteita ja arvoja voidaan jakaa neljään alueeseen: arvostan, hyväksyn, siedän ja vaikea sietää. ”Arvostan” alue sisältää ihmisiin liittyvät asiat, ominaisuudet ja toimintatavat, joita pidämme tärkeinä ja joita kunnioitamme. Tälle alueella kuuluvat asiat ohjaavat eniten toimintaamme. ”Hyväksyn” alueella on puolestaan ihmisiin liittyviä asioita, ominaisuuksia ja toimintatapoja ilmiöitä, joita pidämme ”ihan ok” juttuina, mutta joita emme kuitenkaan pidä erityisessä arvossa. ”Sietämisen” alueella on asioita, jotka hyväksymme, mutta emme pidä hyvinä juttuina. ” Vaikea sietää” alueella on asioita, joiden hyväksyminen ja sietäminen on sinulle vaikeampaa.

Lue lisää, miten saat työpaikalla yhteisöstä voimaa: “Yhteistyöstä voimaa”.

 

Fill out my online form.

Suomalaisuus

Mitä suomalaisuus oikein tarkoittaa? Mitä arvoja ja asioita suomalaisuuteen kuuluu? Tarkoittaako se enää samoja asioita kuin ennen? Pohdi näitä asioita seuraavan tehtävän avulla.

Tutustu, miten yhteisöstä voi saada omaan työhön voimaa: “Yhteistyöstä voimaa”.

 

Fill out my online form.

Alakulttuurit

Kulttuuria on tiettyyn yhteiskuntaan tai yhteisöön kuuluvien ihmisten elämäntapa (Vartia ym. 2007, 178). Kulttuuri pitää sisällään asioita, joita ihmiset ovat oppineet historian aikana tekemään, arvostamaan ja joihin he ovat oppineet uskomaan. Kulttuuritausta vaikuttaa ihmisten arvoihin, asenteisiin ja maailmankuvaan. Kulttuurit myös muokkautuvat ihmisten toimesta. Voi esimerkiksi pohtia, onko suomalainen kulttuuri erilainen nyt verrattuna 100 vuoden takaiseen. Omien arvojen ja asenteiden taustojen ymmärtäminen on ensi askel erilaisuuden ymmärtämiseen. Alakulttuureita puolestaan muodostuu ihmisryhmien ja yhteisöjen ympärille, jota yhdistävät yhteiset arvot, mielenkiinnonkohteet, harrastukset tai musiikki. Alakulttuureilla on usein omia symboleita, jotka näkyvät esimerkiksi pukeutumisessa ja vuorovaikutuksessa.

Tutustu, miten yhteisöstä voi saada omaan työhön voimaa: “Yhteistyöstä voimaa”

 

Fill out my online form.