Pysähdy! Suunnittele! Ennakoi!

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 1/6

Hallitse yksityiskohdat

Työkykyyn ratkaisevasti vaikuttavat yksityiskohdat ovat usein arkisia ja mitättömiltä tuntuvia asioita, joita pystyy havainnoimaan paljaalla silmällä. Ammattitaitoa on pienistäkin yksityiskohdista huolehtiminen.

Tutustu keskeisiin periaatteisiin, joilla vähennät työsi kuormittavuutta ja riskejä:

Etukäteen suunnittelemalla ja oikeilla apuvälineillä voidaan välttää esimerkiksi turhaa kurottelua.

Henkilö käyttää koroketta ottaessaan ylähyllyltä tavaraa.

 

Pyri tekemään kuormittava työ kehon vahvoilla lihaksilla. Tässä kuvassa moppaus tehdään käsien sijaan jalkojen lihaksilla kävelemällä eteenpäin.

Henkilö pitää käsissään siivousmoppia ja työntää sitä eteenpäin kävelemällä.

Lyhyillä tauoilla voidaan työn kuormitusta pienentää merkittävästi. Selän suoristuminen ja hartioiden rentouttaminen muutamaksi sekunniksi ei laske työtehoa.

Henkilö levittää työasussa kätensä verrytelläkseen.

Opiskelija mittaa vatupassilla. Päällä työhansikkaat.

Opiskelun tavoitteena on hankkia hyvä ammattitaito ja työllistyä. Hiljattain koulutuksesta valmistuneilla työntekijöillä on usein ajantasaista ja uutta tietoa ammattialan työmenetelmistä.

Uudessa työssä aloittaessa tulee vastaan myös asioita, joiden haltuunotto vie oman aikansa. Uuden työntekijän kannattaa alussa edetä rauhallisesti ja opetella huolellisesti työpaikan toimintatavat.

Muista seuraavat tavat

Hanki tietoa ja tukea, jotka kehittävät ammattitaitoa.

Kiinnitä huomiota työturvallisuuteen.

Muista työstä palautuminen sopivan ravinnon, riittävän levon ja harrastuksen avulla. Lue lisää Terveysosaaminen-teeman osiosta.

Parhaimmillaan työ antaa mahdollisuuksia kehittää itseään, oppia uutta ja luo mahdollisuuksia kuulua työporukkaan.

Pitää tietää, millaisia riskejä ottaa

Työhön voi liittyä myös vaaroja, joita voi kuitenkin torjua. Työturvallisuudesta ja työntekijöiden perehdyttämisestä vastaa työnantaja. Työntekijän on puolestaan noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Onnistuneen työhön perehdytyksen edellytyksenä on se, että kuuntelet ja keskityt, kun sinua perehdytetään

Muista kysyä neuvoa ja hankkia työtä koskevaa tietoa työpaikalla!

Henkilö istuu satulatuolissa ja leikkaa toisen henkilön hiuksia.

Esimerkkejä työhön ja työympäristön mahdollisista vaaroista:

 • Tapaturmavaarat
  liukastuminen, kompastuminen, terävät esineet ym.
 • Fysikaaliset vaaratekijät
  melu, säteily, lämpöolosuhteet ym.
 • Kemialliset vaaratekijät
  kemikaalit, höyryt ym.
 • Biologiset vaaratekijät
  hygienia, bakteerit ym.
 • Fyysiset kuormitustekijät
  huonot työasennot, käsin tehtävät nostot ym.
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät
  väkivallan uhka, vaikeat sosiaaliset tilanteet ym.

Tilastojen mukaan nuoremmilla työntekijöillä on suurempi todennäköisyys joutua työtapaturmaan kuin vanhemmilla työntekijöillä. Oli työ mitä tahansa, viisautta on välillä pysähtyä, suunnitella ja ennakoida tilanteita.

Miten välttää vaarat?

N

Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaraa aiheuttavien asioiden tunnistaminen. Lisäksi kannattaa selvittää jo etukäteen, kuinka kannattaa toimia mahdollisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa. Voit kysyä ohjeita etukäteen esimerkiksi työkavereilta, perehdyttäjältäsi tai esimieheltä. Usein ohjeita poikkeus- ja häiriötilanteissa toimimiseen löytyy myös työpaikan kirjallisista ohjeista tai työvälineiden käyttöoppaista.

N

Työntekijän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työturvallisuutta tukevat toimintatavat voivat olla erilaisia ammattialoittain ja työpaikkakohtaisesti.

N

 Osa työhön liittyvistä vaaroista vaikuttaa äkillisesti ja osa hitaammin. Jatkuva fyysinen tai psyykkinen liikakuormitus (stressi) voivat myös aiheuttaa haittaa ja vaaraa työssä.

Piirros henkilöstä työasussa pohtimassa. Pään yllä leijailee kysymysmerkkejä.

Paras turva työtapaturmia vastaan on, että…

 • käytät työvälineitä, laitteita ja suojavälineitä ohjeiden mukaisesti
 • pidät työympäristön siistinä
 • kysyt neuvoa epäselvissä tilanteissa
 • huomioit työkaverit ja sen, mitä ympärillä tapahtuu
 • ilmoitat mahdollisista vaaratilanteista ja epäkohdista
 • noudatat yhdessä sovittuja toimintatapoja
 • keskityt työn tekemiseen
 • muistat myös työstä palautumisen

Lähteet

Turvallisesti töihin, työkykyä tukien -opas, Työterveyslaitos
Asennetta työhön -valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos