Arbetskapacitetsintyget är ett verktyg för studeranden som skall avlägga yrkesexamen och intyget är avsett för att stärka de färdigheter som studeranden behöver för att upprätthålla sin arbetsförmåga och sitt välmående.

Webbsidan upprätthålls av Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry. Arbetskapacitetsintyget har utvecklats med stöd av utbildnings- och kulturministeriet.