TEHTÄVÄKORTIT

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 1/7

Täältä löydät tehtäviä, joissa pohdit ja arvioit omaan alaasi ja toimintaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyysi. Pääset pohtimaan oman tutkintoalasi työturvallisuutta, työergonomiaa, työn suunnittelua, työympäristöä ja esimerkiksi työelämän sääntöjä.

Tavoitteena on oppia, millaisia ovat oman ammattisi työkyvyn haasteet, mitkä asiat vaikuttavat työkykyysi, miten voit itse vaikuttaa siihen ja millä asioilla pidät yllä omaa sekä koko työyhteisösi työkykyä.

Omalla toiminnalla, hyvällä työn suunnittelulla ja arvioinnilla voit vaikuttaa omaan työkykyysi.

Ergonomia

Työasennon parantaminen

Hyvä työasento on osa sujuvaa työskentelyä. Hyvässä työpäivässä on seisomista, liikkumista, istumista ja taukoja. Pyri vaihtamaan työasentoja työpäivän aikana. Jo vähäisillä muutoksilla voi välttää turhaa nivelten ja lihasten rasitusta. Lue lisää hyvästä työasennosta ja sujuvasta työskentelystä Työkykypassin sivulta sujuva työskentely. Tehtävänä on etsiä ja kuvata hyvä ja huono työasento.
Fill out my online form.

Ergonomia

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Kiinnittämällä huomiota ergonomiaan ennaltaehkäiset työtapaturmia ja haitallista kuormitusta työssä. Ergonomiaa hyödynnetään kaikilla ammattialoilla, soveltamistavat ja tarpeet kuitenkin vaihtelevat. Jokaisessa työssä ja työympäristössä on omat ratkaisut liikakuormituksen torjumiseen ja sopivien työtapojen valintaan.

Työtä tehdessä tulee välttää nivelten ääriasentoja, toispuolista sekä yksipuolista kuormitusta. Käsin tehtävässä työssä kuormittuvat käsien ja olkavarren nivelet. Istumatyössä kuormittuvat puolestaan selkä, niska ja kaularanka ja seisomatyössä alaraajat sekä selkä. Pitkään samanlaisena jatkuva – seisova tai istuva – työasento voi aiheuttaa staattista, pysyvää lihasjännitystä. Lisäksi nivelet ja selän välilevyt voivat kuormittua epäedullisesti. Työtä on hyvä tauottaa määräajoin muutaman minuutin ajaksi esimerkiksi kevyellä liikunnalla.

Työn fyysinen kuormittavuus, eli se kuinka raskas työ kullekin henkilölle on, määräytyy työn vaatimusten ja henkilön fyysisen kunnon suhteesta. Hyväkuntoinen rasittuu samassa työssä huonokuntoista vähemmän. Fyysistä kuormitusta voidaan vähentää kehittämällä raskasta työtä keventäviä työtapoja ja -menetelmiä sekä huolehtimalla työpisteiden ja työkalujen ergonomiasta sekä riittävästä työn tauottamisesta.

Lue lisää Työkykypassin sivuilta sujuvasta työskentelystä.

Voit myös täyttää Smart Moves -sivustolta Ergonomia kuntoon -lomakkeen.

Fill out my online form.