TEHTÄVÄKORTIT

HARRASTUNEISUUS JA YHTEISTYÖTAIDOT 1/4

Täältä löydät tehtäviä, jotka liittyvät harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin, vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Pääset tekemään tehtäviä tutortoimintaan, opiskelijakuntatoimintaan ja kulttuuriharrastuksiin liittyen, miettimään osallistumisen mahdollisuuksia ja suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia.

Tavoitteena on, että ymmärrät, mikä merkitys harrastuksilla ja vapaa-ajalla on oman hyvinvointisi kannalta, ja osaat hyödyntää harrastuksia oman työssä jaksamisen edistämisessä. Ehkäpä löydät myös jonkun uuden harrastuksen?

Harrastukset, kulttuuri ja osallistuminen eri asioihin ovat vastapainoa työlle, auttavat palautumaan rasituksesta ja ennen kaikkea, niihin osallistuminen on kivaa!

Minä ja muut

Leima otsassa?

Yksi tärkeimmistä ihmisen oikeuksista on oikeus olla itsensä. Ihmiset ovat onneksi monimuotoisia olentoja, eikä tasan samanlaista ihmistä kävele koskaan vastaan. Me määrittelemme joskus helposti ihmisiä tietyillä sanoilla, jotka juuttuvat vain yhteen ihmisen piirteeseen. Ihmisissä on kuitenkin monta muutakin puolta.

Omia ennakkoluulojaan kannattaa haastaa. Emme itsekään haluaisi, että meidät leimattaisiin vain yhden piirteen perusteella. Jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin mitä on ja haluaa olla. Lue Väestöliiton Leima-lehti (linkki vie issuu.com-julkaisuun) ja haasta omat ajatuksesi.

Fill out my online form.

Mielen arvokentät

Ihmisen asenteita ja arvoja voidaan jakaa neljään alueeseen: arvostan, hyväksyn, siedän ja vaikea sietää. ”Arvostan” alue sisältää ihmisiin liittyvät asiat, ominaisuudet ja toimintatavat, joita pidämme tärkeinä ja joita kunnioitamme. Tälle alueella kuuluvat asiat ohjaavat eniten toimintaamme. ”Hyväksyn” alueella on puolestaan ihmisiin liittyviä asioita, ominaisuuksia ja toimintatapoja ilmiöitä, joita pidämme ”ihan ok” juttuina, mutta joita emme kuitenkaan pidä erityisessä arvossa. ”Sietämisen” alueella on asioita, jotka hyväksymme, mutta emme pidä hyvinä juttuina. ” Vaikea sietää” alueella on asioita, joiden hyväksyminen ja sietäminen on sinulle vaikeampaa.

Lue lisää, miten saat työpaikalla yhteisöstä voimaa Työkykypassin Yhteistyöstä voimaa-sivulla.

Fill out my online form.

Suomalaisuus

Mitä suomalaisuus oikein tarkoittaa? Mitä arvoja ja asioita suomalaisuuteen kuuluu? Tarkoittaako se enää samoja asioita kuin ennen? Pohdi näitä asioita seuraavan tehtävän avulla.

Tutustu, miten yhteisöstä voi saada omaan työhön voimaa Työkykypassin Yhteistyöstä voimaa-sivulla.

Fill out my online form.

Alakulttuurit

Kulttuuria on tiettyyn yhteiskuntaan tai yhteisöön kuuluvien ihmisten elämäntapa (Vartia ym. 2007, 178). Kulttuuri pitää sisällään asioita, joita ihmiset ovat oppineet historian aikana tekemään, arvostamaan ja joihin he ovat oppineet uskomaan. Kulttuuritausta vaikuttaa ihmisten arvoihin, asenteisiin ja maailmankuvaan. Kulttuurit myös muokkautuvat ihmisten toimesta. Voi esimerkiksi pohtia, onko suomalainen kulttuuri erilainen nyt verrattuna 100 vuoden takaiseen. Omien arvojen ja asenteiden taustojen ymmärtäminen on ensi askel erilaisuuden ymmärtämiseen. Alakulttuureita puolestaan muodostuu ihmisryhmien ja yhteisöjen ympärille, jota yhdistävät yhteiset arvot, mielenkiinnonkohteet, harrastukset tai musiikki. Alakulttuureilla on usein omia symboleita, jotka näkyvät esimerkiksi pukeutumisessa ja vuorovaikutuksessa.

Tutustu, miten yhteisöstä voi saada omaan työhön voimaa Työkykypassin Yhteistyöstä voimaa-sivulla.

Fill out my online form.