OPISKELIJALLE

Ammattiosaajan työkykypassi on osoitus siitä, että hallitset työkykyysi ja työhyvinvointiisi liittyviä asioita. Työkykypassiopinnot näyttävät työnantajalle, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi. Sillä vahvistat omaa asemaasi työmarkkinoilla.

Työkykypassin tavoitteena on lisätä tietojasi, taitojasi ja motivaatiotasi huolehtia omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi opiskelun aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on, että ymmärrät työkyvystäsi huolehtimisen olevan osa ammattitaitoasi.

Näillä sivuilla on kerrottu käytännön läheisesti, miten huolehdit työkyvystäsi. Sivuja voidaan käyttää apuna ammattiosaajan työkykypassin suorittamisessa.

Tutustu, mihin asioihin huomiota kiinnittämällä parannat omaa työskentelyäsi ja vähennät työstä aiheutuvaa kuormitusta.

Tutustu, kuinka liikunnan lisääminen vaikuttaa työssäjaksamiseesi ja löydä vinkkejä liikkumisen lisäämiseen.

Tutustu asioihin, jotka auttavat sinua kehittämään omia voimavarojasi ja hyvinvointiasi.

Tutustu, mitä vaikutuksia työyhteisöllä on hyvinvointiisi ja mikä merkitys sosiaalisilla suhteilla ja harrastuksilla on työssäjaksamisesi näkökulmasta.

MOBIILISOVELLUS

Ota Ammattiosaajan työkykypassi -mobiilisovellus käyttöösi!

Työkykypassi-mobiilisovellus on maksuton opiskelijan työkalu työkykypassiin liittyvien tehtävien tekemiseen. Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin.

Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työharjoittelupaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Miten mobiilisovelluksen saa ladattua?

Työkykypassi-mobiilisovellus on ladattavissa Google Play- ja App Store -kaupoista. Tarkemmat opiskelijan ohjeet sovelluksen lataamiseen ja käyttöön löytyvät tästä linkistä.

SAKU ry ja Työterveyslaitos ovat kehittäneet mobiilisovelluksen yhteistyössä Kisko Labs Oy:n sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Mobiilisovellus pohjautuu Ammattiosaajan työkykypassi -opintokokonaisuuteen. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mobiilisovelluksen tukena toimii opettajan käyttöliittymä. Lisätietoa opettajan käyttöliittymästä löytyy tämän sivuston Opettajalle-osiosta.

Tehtäväkortit

Löydät täältä tehtäväkortteja, jotka on tarkoitettu osaksi työkykypassin suorittamista. Tehtäväkortit on jaoteltu työkykypassin neljän teeman mukaan: ammatin työkykyvalmiudet, työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen. Sovi opettajasi kanssa tehtäväkorttien suorittamisesta.

  • Tehtävät on jaoteltu työkykypassin teemojen mukaan.
  • Lue tehtävän ohjeistus ja siihen liittyvät faktat, tutustu tehtävässä mainittuihin linkkeihin ja vastaa sen jälkeen kortin lopussa oleviin kysymyksiin.
  • Joihinkin tehtäviin voi liittää kuvia, tiedostoja tai videoita.
  • Tehtävän lopussa kysytään sähköpostiosoitetta, johon tehtävän vastaukset lähetetään. Voit kirjoittaa tähän opettajasi sähköpostiosoitteen ja lähettää vastaukset suoraan opettajalle tai oman sähköpostiosoitteesi, jolloin voit kerätä ensin isomman määrän valmiita tehtäväkortteja ja toimittaa ne kootusti opettajallesi sopimallanne tavalla.
  • Huomaathan, että lomakkeen vastaukset lähetetään suojaamattomana sähköpostina. Mikäli vastauksesi sisältää mielestäsi arkaluonteisia tietoja, voit vaihtoehtoisesti myös tulostaa tai kopioida valmiin kortin ja jättää sähköpostitse lähettämisen kokonaan tekemättä.

Mukavaa matkaa työkyvyn ja työhyvinvoinnin maailmaan!

Työkykypassi-sivuston tehtäväkorttien tietosuojaseloste (pdf)