KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄLLE

1. työkykypassin käsikirja

i

Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen järjestämiseksi on julkaistu käsikirja, jossa osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi ovat yhteensopivia ammatillisen koulutuksen uudistuksen kanssa. Käsikirja on tarkoitettu tueksi opetussuunnitelmien laatijoille, opettajille ja ohjaajille.

2. työkykypassin käyttöönotto

Käyttöönoton vaiheet ovat:

  • Koulutuksen järjestäjän tasolla tehdään päätös käyttöönotosta ja sitoutetaan johto toimintaan.
  • Viedään työkykypassi toteutussuunnitelmaan.
  • Laaditaan käyttöönoton suunnitelma.
  • Luodaan passin suorittamisen seuranta opintosuoritusten hallintajärjestelmään.
  • Tiedotetaan työkykypassin käyttöönotosta henkilöstölle ja opiskelijoille.
  • Koulutetaan henkilöstöä työkykypassin tavoitteista ja sisällöistä.
  • Huomioidaan työkykypassi työpaikkaohjaajien koulutuksessa sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
  • Otetaan passi käyttöön sovittujen toimintaperiaatteiden ja -mallien mukaisesti.
  • SAKU ry tukee Työkykypassin käyttöönottoa ylläpitämällä verkkosivuja henkilöstölle ja opiskelijoille sekä järjestämällä koulutusta ja käyttöönoton ohjausta räätälöityinä koulutuksina.

Työkykypassin tavoitteet saavutetaan, kun koulutuksen järjestäjä toteuttaa käyttöönoton suunnitelmallisesti viemällä työkykypassin osaksi koulutuksen järjestäjän toteutussuunnitelmaa.

SAKU ry tukee Työkykypassin käyttöönottoa ylläpitämällä verkkosivuja henkilöstölle ja opiskelijoille sekä järjestämällä koulutusta ja käyttöönoton ohjausta räätälöityinä koulutuksina. 

Lisätietoa ja tukea:

Maria Käkelä
verkostokoordinaattori

maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

3. Hyviä käytäntöjä

Työkykypassin käyttöönottamiseksi ja suorittamiseksi on kerätty hyviä käytäntöjä. Tässä muutama hyvä esimerkki siitä, miten työkykypassia voisi oppilaitoksessa toteuttaa!

Työkykypassi Savon ammattiopistossa

Savon ammattiopistossa työkykypassin käyttöönottoa on viety eteenpäin TATU-hankkeessa, joka on osa läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Työkykypassin käyttöönotosta on tuloksena syntynyt prosessi, jota koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää työkykypassin käyttöönottoa suunnitellessaan. Savon ammattiopiston johto kutsuttiin syyskuussa 2014 palaveriin, jossa tehtiin päätös työkykypassin käyttöönotosta. Kun passille oli saatu johdon hyväksyntä ja tuki, työkykypassin käyttöönottoa varten perustettiin työryhmä. Työryhmä kokoontui kevään 2015 aikana 4 kertaa, jossa laadittiin passin kuvaus ja suorittamisen tavat. Syksyllä 2015 pidettiin RoadShow kaikille yksiköille ja työkykypassi esiteltiin sen kautta koko henkilöstölle.

Savon ammattiopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana.

Voit tutustua tarkemmin käytäntöön täällä: http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1198

Hyvän käytännön kuvaus www.lapaisy.fi-sivustolla

Työkykypassi Sataedussa

Ammattiosaajan työkykypassin suoritus toteutetaan Sataedussa 1.8.2015 alkaen Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirjan ja oph:n määräyksen 94/011/2014 mukaisesti.

Työkykyosaajuus on Sataedussa yhtenä oppimispolkuna: ”Työkykyosaaja”. Opiskelijan työkykypassin ohjauksesta vastaa ryhmänohjaaja osana normaalia hops-prosessia. Kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat työkykypassin suorittajiksi ja ryhmänohjaaja tekee hopsiin merkinnän ”suorittaa ammattiosaajan työkykypassia”. Jokaisesta suoritetusta osa-alueesta tehdään hopsiin merkintä Wilma-järjestelmässä.

Arvioinnin yhteydessä huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Toteutuksessa hyödynnetään tukimateriaaleina mm. alpo.fi – tehtäväkortteja ja Smart Moves – hanketta.

Voit tutustua tarkemmin käytäntöön täällä

Työkyvyn käsitteleminen HOPS-keskustelussa löytyy täältä.

Työkykypassi Koulutuskeskus Sedussa

Sedun opiskelija-asuntoloissa järjestetään Fiilistä asumiseen -arjentaitojen kurssi, josta opiskelija saa 1 osaamispisteen Ammattiosaajan työkykypassiin kohtaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. Kurssin organisointi kuuluu asuntolaohjaajalle, mutta toteutus voi olla varsin erilainen eri ympäristöissä. Opiskelija saa osaamispisteen suorittamalla seuraavat kurssin osat: fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi.

Tutustu hyvään käytäntöön täällä.

Työkykypassi Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa

Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa on osana TUTKE2-hanketta kehitetty Ammattiosaajan työkykypassia ammattiopistojen käyttöön. Työkykypassin sisällöt on avattu powerpointeihin, jotka löytyvät hyvän käytännön liitteistä.

Tutustu hyvään käytäntöön täällä.

Työkykypassi Lapin urheiluopistossa

Käy tutustumassa, miten Ammattiosaajan työkykypassi on kirjattu Lapin urheiluopistossa osaksi valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Tutustu käytäntöön täällä.

Hyviä käytäntöjä lisätään jatkuvasti menetelmäpankkiin. Voit tutustua hyviin käytäntöihin menetelmäpankissa hakemalla työkykypassi-avainsanalla. Kirjoita hakukenttään avainsana ”työkykypassi”, jonka jälkeen pääset selaamaan Ammattiosaajan työkykypassiin liittyviä tietokantaan kerättyjä käytäntöjä.

Huom! Osa hyvistä käytännöistä on kuvattu vanhojen tutkinnonperusteiden mukaan, mutta ovat sovellettavissa myös syksyllä 2015 voimaan tulleisiin tutkinnonperusteisiin.

4. työkykypassi opiskelijahallintajärjestelmässä

Tämä osio on päivittymässä pian!

5. SAKU ry:n tuki koulutuksen järjestäjälle

SAKU ry tukee koulutuksen järjestäjiä työkykypassin käyttöönotossa. Työkykypassiin liittyen pidetään vuosittain yhteisiä keskustelufoorumeita, joiden ajankohtia voi seurata Arjen arkin tapahtumakalenterista.

Työkykypassin työpajoissa ja koulutuksissa esitellään Ammattiosaajan työkykypassia ja ohjataan passin käyttöönotossa. Koulutuksia ja passiesittelyjä voi tilata omaan oppilaitokseen.

Tiedustelut työkykypassin tukipalveluista

Maria Käkelä

Maria Käkelä

verkostokoordinaattori, SAKU ry