KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄLLE

1. TYÖKYKYPASSIN KÄSIKIRJA

i

Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen järjestämiseksi on julkaistu käsikirja, jossa osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi ovat yhteensopivia ammatillisen koulutuksen uudistuksen kanssa. Käsikirja on tarkoitettu tueksi opetussuunnitelmien laatijoille, opettajille ja ohjaajille.

2. TYÖKYKYPASSIN KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönoton vaiheet ovat:

  • Koulutuksen järjestäjän tasolla tehdään päätös käyttöönotosta ja sitoutetaan johto toimintaan.
  • Viedään työkykypassi toteutussuunnitelmaan.
  • Laaditaan käyttöönoton suunnitelma.
  • Luodaan passin suorittamisen seuranta opintosuoritusten hallintajärjestelmään.
  • Tiedotetaan työkykypassin käyttöönotosta henkilöstölle ja opiskelijoille.
  • Koulutetaan henkilöstöä työkykypassin tavoitteista ja sisällöistä.
  • Huomioidaan työkykypassi työpaikkaohjaajien koulutuksessa sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
  • Otetaan passi käyttöön sovittujen toimintaperiaatteiden ja -mallien mukaisesti.
  • SAKU ry tukee Työkykypassin käyttöönottoa ylläpitämällä verkkosivuja henkilöstölle ja opiskelijoille sekä järjestämällä koulutusta ja käyttöönoton ohjausta räätälöityinä koulutuksina.

Työkykypassin tavoitteet saavutetaan, kun koulutuksen järjestäjä toteuttaa käyttöönoton suunnitelmallisesti viemällä työkykypassin osaksi koulutuksen järjestäjän toteutussuunnitelmaa.

SAKU ry tukee Työkykypassin käyttöönottoa ylläpitämällä verkkosivuja henkilöstölle ja opiskelijoille sekä järjestämällä koulutusta ja käyttöönoton ohjausta räätälöityinä koulutuksina. 

Lisätietoa ja tukea:

Maria Käkelä
verkostokoordinaattori

maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

Koulutuksen järjestäjän tehtävät on kuvattuna kaksilla portailla, joista suuremman askelmilla tekstit alhaalta ylös: päätös käyttöönotosta, osaksi toteutussuunnitelmaa, käyttöönoton suunnitelma, suoritusten seuranta osaksi tietojärjestelmää, tiedotus henkillöstölle ja opiskelijoille, henkilöstön koulutus. Toisilla portailla kaksi askelta, joissa tekstit: osaksi työpaikkaohjaajakoulutusta ja tiedotus työpaikoille

3. HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Työkykypassin käyttöönottamiseksi ja suorittamiseksi on kerätty hyviä käytäntöjä. Tässä muutama hyvä esimerkki siitä, miten työkykypassia voisi oppilaitoksessa toteuttaa!

Työkykypassi Savon ammattiopistossa

Savon ammattiopistossa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, tai soveltuvia osia siitä. Työkykypassin kokonaisvaltainen käyttöönottaminen on ollut pitkä prosessi, johon ammatillisen koulutuksen rakenteiden uusiutuminen on tuonut omat haasteensa, mutta myös mahdollisuutensa. Keskeisin tekijä toimintamallille on oppilaitoksen johdon vankkumaton sitoutuminen ”laadukkaiden” työkykypassien suorittamiseen. Jokainen työkykypassia suorittava opiskelija joutuu aidosti pohtimaan omaan työkykyynsä ja -hyvinvointiinsa liittyviä asioita ja voi saada niihin ohjausta. Oppilaitoksen sijaintipaikkakuntien opiskeluhuolto on ollut mukana toimintamallin kehittämisessä ja tukee omalla toiminnallaan työkykypassien suorittamista. Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottaminen on edellyttänyt henkilöstön koulutusta kädestä pitäen, mihin olemme saaneet tukea Saku ry:stä.

Toimintamallissamme on huomioitu Työkykypassin näkyvyys oppilaitosyhteisössä sekä puheeksi ottaminen HOKS-keskusteluissa, opetuksessa ja työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Opiskelija pystyy perehtymään itsenäisesti työkykypassiin oppilaitoksen kotisivujen tai Moodlen aloittavien opiskelijoiden Startti-päivän materiaalin avulla. Työkykypassiin liittyvät vastuut ja prosessit oppilaitoksessa ovat selkeät. Oppilaitoksen eri toimipisteissä Työkykypassien suorittamisen tukemisesta vastaavat hyvinvointiryhmät osana yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Ammattiosaajan työkykypassin yllä pitäminen oppilaitoksessa on toimintaympäristönsä mukaisesti alati muutoksessa oleva prosessi, jota koordinoi oppilaitoksen Työkykypassi-työryhmä.

Työkykypassi Sataedussa

Ammattiosaajan työkykypassin suoritus toteutetaan Sataedussa 1.8.2015 alkaen Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirjan ja oph:n määräyksen 94/011/2014 mukaisesti.

Työkykyosaajuus on Sataedussa yhtenä oppimispolkuna: ”Työkykyosaaja”. Opiskelijan työkykypassin ohjauksesta vastaa ryhmänohjaaja osana normaalia hops-prosessia. Kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat työkykypassin suorittajiksi ja ryhmänohjaaja tekee hopsiin merkinnän ”suorittaa ammattiosaajan työkykypassia”. Jokaisesta suoritetusta osa-alueesta tehdään hopsiin merkintä Wilma-järjestelmässä.

Arvioinnin yhteydessä huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Toteutuksessa hyödynnetään tukimateriaaleina mm. alpo.fi – tehtäväkortteja ja Smart Moves – hanketta.

Voit tutustua tarkemmin käytäntöön täällä

Työkyvyn käsitteleminen HOPS-keskustelussa löytyy täältä.

Työkykypassi Koulutuskeskus Sedussa

Sedun opiskelija-asuntoloissa järjestetään Fiilistä asumiseen -arjentaitojen kurssi, josta opiskelija saa 1 osaamispisteen Ammattiosaajan työkykypassiin kohtaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. Kurssin organisointi kuuluu asuntolaohjaajalle, mutta toteutus voi olla varsin erilainen eri ympäristöissä. Opiskelija saa osaamispisteen suorittamalla seuraavat kurssin osat: fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi.

Tutustu hyvään käytäntöön Hyvoinvoima amis -sivuston menetelmäpankissa.

Työkykypassi Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa

Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa on osana TUTKE2-hanketta kehitetty Ammattiosaajan työkykypassia ammattiopistojen käyttöön. Työkykypassin sisällöt on avattu powerpointeihin, jotka löytyvät hyvän käytännön liitteistä.

Tutustu hyvään käytäntöön Hyvinvoiva Amis -sivuston menetelmäpankissa.

Hyviä käytäntöjä lisätään jatkuvasti menetelmäpankkiin. Voit tutustua hyviin käytäntöihin menetelmäpankissa hakemalla työkykypassi-avainsanalla. Kirjoita hakukenttään avainsana ”työkykypassi”, jonka jälkeen pääset selaamaan Ammattiosaajan työkykypassiin liittyviä tietokantaan kerättyjä käytäntöjä.

Huom! Osa hyvistä käytännöistä on kuvattu vanhojen tutkinnonperusteiden mukaan, mutta ovat sovellettavissa myös syksyllä 2015 voimaan tulleisiin tutkinnonperusteisiin.

4. SAKU RY:N TUKI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄLLE

SAKU ry tukee koulutuksen järjestäjiä työkykypassin käyttöönotossa. Työkykypassiin liittyen pidetään vuosittain yhteisiä keskustelufoorumeita, joiden ajankohtia voi seurata Hyvinvoivan amis -sivuilta.

Työkykypassin työpajoissa ja koulutuksissa esitellään Ammattiosaajan työkykypassia ja ohjataan passin käyttöönotossa. Koulutuksia ja passiesittelyjä voi tilata omaan oppilaitokseen.

Tiedustelut työkykypassin tukipalveluista

Maria Käkelä

Maria Käkelä

verkostokoordinaattori, SAKU ry