FÖR UTBILDNINGSANORDNAREN

1. HANDBOK FÖR ARBETSKAPACITETSINTYGET

i

Vi har publicerat en handbok för den som ordnar utbildning för arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare. Kunskapsmålen och bedömningen i handboken är förenliga med den reformerade yrkesutbildningen. Handboken är avsedd som stöd för dem som gör upp läroplanerna, för lärarna och för handledarna.

2. ATT TA I BRUK ARBETSKAPACITETSINTYGET

Man tar i bruk intyget på följande sätt:

 • Utbildningsanordnaren fattar ett beslut om att ta i bruk intyget och informerar ledningen.
 • Inkludera arbetskapacitetsintyget i genomförandeplanen.
 • Gör upp en plan för hur intyget skall tas i bruk.
 • Inkludera uppföljningen av utfört intyg i administrationssystemet för studieprestationer.
 • Informera personalen och studerandena om att man har tagit i bruk arbetskapacitetsintyget.
 • Utbilda personalen i målsättningarna med och innehållet i arbetskapacitetsintyget.
 • Kom ihåg att berätta om arbetskapacitetsintyget för arbetsplatshandledarna och på arbetsplatsen.
 • Ta i bruk intyget i enlighet med de överenskomna riktlinjerna och verksamhetsmodellerna.
 • SAKU ry stödjer ibruktagandet av Arbetskapacitetsintyget genom att upprätthålla webbsidor för personalen och studerandena samt genom att ordna skräddarsydd utbildning och handledning i hur man skall ta i bruk intyget.
 • Målsättningarna med Arbetskapacitetsintyget uppnås när utbildningsanordnaren genomför ibruktagandet planenligt genom att inkludera arbetskapacitetsintyget i utbildningsanordnarens genomförandeplan.  

   

Mera information och hjälp: 

Maria Käkelä
nätverkskoordinator 

maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

3. ARBETSKAPACITETSINTYGET I STUDIEADMINISTRATIONSSYSTEMET

Kommer snart!

4. SAKU RY:S STÖD TILL UTBILDNINGSANORDNAREN

SAKU ry hjälper utbildningsanordnarna att ta i bruk arbetskapacitetsintyget. Vi ordnar årligen gemensamma diskussionsforum om arbetskapacitetsintyget. Tidpunkten för forumen kan du kontrollera i evenemangskalendern i Hyvinvoiva amis (finns tillsvidare endast på finska).  

Vi presenterar Arbetskapacitetsintyget för yrkesverksamma under särskilda workshoppar och kurser och samtidigt ger vi handledning i hur man skall ta i bruk intyget. Man kan beställa kurser och presentationer till sin egen läroanstalt.  

Förfrågningar om stödtjänster som gäller arbetskapacitetsintyget

Maria Käkelä

Maria Käkelä

nätverkskoordinator, SAKU ry