FOR STUDERANDEN

Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare är ett bevis på att du kan hantera de faktorer som påverkar din arbetsförmåga och ditt välmående. Med arbetskapacitetsintygsstudierna visar du åt din arbetsgivare att du är intresserad av att ta hand om dig själv. Det här är ett sätt att stärka din position på arbetsmarknaden.  

Syftet med arbetskapacitetsintyget är att förbättra din kunskap, förmåga och motivation att under studietiden, men också senare i livet, ta hand om din egen hälsa och ditt välmående. Målsättningen är att du skall inse att din arbetsförmåga utgör en del av din yrkeskompetens.  

På de här sidorna berättar vi hur du i praktiken kan sköta om din arbetsförmåga. Man kan ha nytta av sidorna då man skall avlägga studierna för arbetskapacitetsintyget. 

Lär dig vad du skall fästa uppmärksamhet vid för att ditt arbete skall löpa bättre och för att minska på den belastning arbetet medför.

Lär dig hur motion inverkar på hur du orkar på jobbet och bekanta dig med tips om hur du kan öka på ditt motionerande.

Lär dig vilka saker som hjälper dig att utveckla dina resurser och förbättra ditt välmående.

Lär dig hur arbetsgemenskapen påverkar ditt välmående och hur dina sociala relationer och fritidsintressen inverkar på hur bra du orkar på jobbet.

MOBILAPPLIKATION

Ta i bruk mobilapplikationen Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare!

Mobilapplikationen är ett gratis verktyg som är avsett för studerandenaTanken är att det skall vara lättare att utföra de uppgifter som behövs för att avlägga arbetskapacitetsintyget. Uppgifterna i programmet handlar om förutsättningarna för yrkesarbetsförmåga, hälsokompetens, motion, fritidsintressen och samarbetsfärdigheter 

Man kan göra uppgifterna till exempel under lektionerna i de yrkesspecifika ämnena eller under lektionerna i gymnastik och hälsokunskap. En del av uppgifterna skall man göra på praktikplatsen eller som självstudier utanför högskolan 

Hur laddar man ner mobilapplikationen?

Du kan ladda ner mobilapplikationen i affärerna Google Play och App Store. I den här länken hittar du mera detaljerade instruktioner om hur man laddar ner och använder applikationen för studerandena.

SAKU ry och Arbetshälsoinstitutet har utvecklat mobilapplikationen i samarbete med Kisko Labs Oy och yrkeshögskolan Haaga-Helia. Mobilapplikationen grundar sig på studiehelheten Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) / Norra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral. 

Lärarens användargränssnitt fungerar som stöd för mobilapplikationen. Mera information om lärarens användargränssnitt finns på den här sidan i avsnittet Till läraren 

UPPGIFTSKORT

Här hittar du uppgiftskorten, som utgör en del av studierna för att avlägga arbetskapacitetsintyget. Uppgiftskorten är indelade i fyra olika delområden: förutsättningar för yrkesarbetsförmåga, motion förbättrar arbetsförmågan, hälsokompetens, intressen och samarbetsfärdigheter samt förstärkandet av förutsättningarna för yrkesarbetsförmågan. Du skall komma överens med din lärare om när du skall utföra uppgifterna 

  • Uppgifterna är uppdelade enligt arbetskapacitetsintygets olika delområden.
  • Läs alla instruktioner och fakta som hör till respektive uppgift, bekanta dig med de länkar som finns i uppgifterna och svara sedan på frågorna i slutet av kortet.
  • En del uppgifter kan innehålla bilder, filer eller filmsnuttar.
  • I slutet av uppgiften frågar de efter lärarens e-post. När du har skrivit in din lärares e-postadress i textrutan kan du skicka dina svar direkt till din lärares e-post.

Ha det så roligt i en värld full av arbetsförmåga och välmående! 

Sekretesspolicy för uppgiftskorten på sidan Arbetskapacitetsintyg (pdf) (på finska)