kahdenväliset suhteet

HARRASTUNEISUUS JA YHTEISTYÖTAIDOT 1/3

Kohtele muita samoin kuin haluat itseäsi kohdeltavan

  • Tervehdi ihmisiä ympärilläsi!
  • Ole epäitsekäs ja huomioi myös muut. Tarjoa apua sitä tarvitsevalle, uskalla myös itse pyytää tarvittaessa apua.
  • Jaa omaa osaamistasi ja kokemuksia. Kerro avoimesti mielipiteesi ja muista perustella ne, kuuntele myös mitä muilla on sanottavaa.
  • Ole luottamuksen arvoinen ja pysy sanojesi takana. Kanna vastuusi tekemisistäsi: nauti onnistumisista ja uskalla myöntää virheesi.
  • Arvosta opiskelu- ja työkavereitasi ja sano se myös ääneen. Ole hienotunteinen ja tarvittaessa pyydä anteeksi.
  • Hyväksy erilaisuus ja pidä sitä voimavarana.
Opiskelijat verryttelevät hartioita hymyssä suin yhdessä.
Piirros kahdesta henkilöstä. Toinen on rikkonut lautasen, mutta esittää vihellellen syytöntä. Ei ota vastuuta tekemisistään.

Hyvän porukan tuntomerkkejä

  • kukin saa olla oma itsensä ja näyttää tunteensa
  • jokaisen mielipidettä kuunnellaan ja persoonaa kunnioitetaan
  • huumori kukkii ja on hauskaa
  • ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu

Vuorovaikutuksessa vaaditaan sekä kykyä että halua toimia yhteistyössä muiden kanssa. Viestinnän keinoina voi käyttää sekä sanallista että sanatonta viestintää.

Vältä ennakkoluulon ansa

Ennakkoluulo on ajatus, joka on muodostettu ennen kuin on riittävästi tietoa tai kokemusta sen kohteesta. Usein ennakkoluulot perustuvat muiden kertomiin asioihin tai mediasta saatavaan tietoon. Stereotypiat ovat yleistyksiä, joita ihminen saattaa tehdä ilman riittäviä perusteita tai perusteellista harkintaa.

Myös stereotypioihin kannattaa suhtautua varauksella ja asettaa ne kritiikin kohteeksi. Esimerkiksi tiettyyn ihmisryhmään tai kansalaisuuteen kuuluvat henkilöt ovat usein keskenään hyvin erilaisia. Voi esimerkiksi pohtia ovatko kaikki suomalaiset samanlaisia keskenään. Sekä ennakkoluulot että stereotypiat ovat todellisuutta yksinkertaistavia asenteita.

Piirros kahdesta henkilöstä. Toinen kantaa sylissään valtavasti tavaraa ja katselee vihaisena toista, joka ei kanna mitään eli ei tarjoa apua.

Tärkeintä on tunnistaa ennakkoluulonsa ja miettiä niiden totuudenmukaisuutta!

Kulttuuria on tiettyyn yhteiskuntaan tai yhteisöön kuuluvien ihmisten elämäntapa (Vartia ym. 2007, 178). Kulttuuri pitää sisällään asioita, joita ihmiset ovat oppineet historian aikana tekemään, arvostamaan ja joihin he ovat oppineet uskomaan. Kulttuuritausta vaikuttaa ihmisten arvoihin, asenteisiin ja maailmankuvaan. Kulttuurit myös muokkautuvat ihmisten toimesta. Voi esimerkiksi pohtia, onko suomalainen kulttuuri erilainen nyt verrattuna 100 vuoden takaiseen.

Lue lisää yhteistyöstä ”Yhteistyöstä voimaa”-osiosta.

Omien arvojen ja asenteiden taustojen ymmärtäminen on ensi askel erilaisuuden ymmärtämiseen. Alakulttuureita puolestaan muodostuu ihmisryhmien ja yhteisöjen ympärille, jota yhdistävät yhteiset arvot, mielenkiinnonkohteet, harrastukset tai musiikki. Alakulttuureilla on usein omia symboleita, jotka näkyvät esimerkiksi pukeutumisessa ja vuorovaikutuksessa.

Lue lisää

Vuorovaikutustaitoja voi oppia
MIELI Suomen Mielenterveys ry