RELATIONER TILL OMGIVNINGEN

Intressen och samarbetsfärdigheter 1/3

Behandla andra på samma sätt som du skulle vilja att de behandlade dig

  • Hälsa på folk omkring dig!
  • Var osjälvisk och ta andra i beaktande. Erbjud hjälp åt dem som behöver det och våga också vid behov själv be om hjälp.
  • Dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Berätta öppet vad du tycker och kom ihåg att motivera dina åsikter. Lyssna också på vad andra har att säga.
  • Var pålitlig och stå bakom dina ord. Ta ansvar för det du gör: njut när du har lyckats och våga också medge när du har haft fel.
  • Uppskatta dina studie- och arbetskompisar och säg det också högt. Var finkänslig och be vid behov om ursäkt.
  • Acceptera att folk är olika och se det som en resurs.
Studenterna värmer leende tillsammans upp sina axlar.
En teckning av två personer. Den ena har haft sönder en tallrik, men visslar och spelar oskyldig. Tar inte ansvar för sina handlingar.

Ett bra team känns igen på

  • att var och en får vara sig själv och visa sina känslor
  • alla får sin åsikt hörd och alla respekteras som person
  • humorn blomstrar och det är roligt
  • man vågar tala om problem och samarbetet fungerar

När man skall interagera med andra måste man ha både vilja och förmåga att samarbeta. Man kan använda både verbal och icke-verbal kommunikation för att föra fram sitt budskap.

Undvik att falla i fördomsfällan

En fördom är en tanke som har formulerats innan man har fått tillräckligt med information eller erfarenhet om det som det handlar om. Fördomar baserar sig ofta på sådant som man har hört av andra eller lärt sig av massmedia. Stereotyper är generaliseringar som man ibland gör utan att ha tillräckligt med grund för dem eller utan att ha tänkt igenom frågan ordentligt. 

Man skall förhålla sig försiktigt till stereotyper och granska dem kritiskt. Personer som till exempel hör till en viss människogrupp eller nationalitet är ofta sinsemellan väldigt olika. Man kan till exempel fundera över om alla finländare är likadana. Både fördomar och stereotyper är positioner som förenklar verkligheten.

En teckning av två personer. Den ena bär på en stor mängd saker och tittar ilsket på den andra som inte bär något alls, dvs. inte erbjuder sin hjälp.

Tärkeintä on tunnistaa ennakkoluulonsa ja miettiä niiden totuudenmukaisuutta!

En kultur är en livsstil hos de människor som hör till ett visst samhälle eller en viss gemenskap (Bl.a. Vartia 2007, 178). En kultur innehåller sådana saker som människorna under historiens gång har lärt sig att göra och uppskatta och som de har lärt sig att tro på. Vår kulturella bakgrund påverkar våra värderingar, attityder och vår världsbild. Kulturen förändras också över tid. Man kan till exempel fundera på hur annorlunda den finska kulturen är nu jämfört med för 100 år sedan. 

Läs mera om samarbete i avsnittet ”Samarbete ger kraft”.

Intressen och samarbetsfärdigheter

Samarbete ger kraft

För att kunna förstå det som är annorlunda måste man först förstå vad som ligger bakom ens egna värderingar och attityder. Subkulturer bildas runt människogrupper och samfund som har gemensamma värderingar, intressen, hobbyer eller musiksmak. Subkulturer har ofta egna symboler, som syns till exempel i hur man klär sig eller umgås. 

Läs mera

Vuorovaikutustaitoja voi oppia
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf