UPPGIFTSKORT

INTRESSEN OCH SAMARBETSFÄRDIGHETER 4/4

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om fritidsintressen, sociala relationer och om att påverka och delta. Du kommer att få jobba med uppgifter som handlar om tutorverksamhet, studentkårsverksamhet och kulturella intressen. Du kommer också att få fundera över vilka möjligheter man har att delta i verksamheten eller till exempel planera olika evenemang.  

Tanken är att du skall inse vilken betydelse hobbyer och fritid har för ditt eget välmående och att du skall lära dig att dra nytta av dina fritidsintressen så att du orkar bättre  jobbet. Kanske du till och med hittar någon ny hobby?  

När man ägnar sig åt fritidsintressen och kultur eller deltar i olika aktiviteter får man en bra motvikt till jobbet – det hjälper dig att återhämta dig från ansträngningen, och dessutom är det roligt!

Att organisera och delta i evenemang

Kulturpass

Kultur skänker glädje i livet och omväxling i vardagen. Kultur är en bra motvikt till det stressiga arbets- och studielivet. Det är viktigt att kunna avsätta tid för hobbyer och för att ha roligt. Det finns kultur för alla smaker; en del gillar att gå på bio, andra att gå på konsert och någon tredje gillar konstutställningar. Vad skulle kunna vara roligare än att spendera en kulturell afton tillsammans med sina kompisar!  

Nu kommer en uppgift där du skall besöka minst fem olika kulturevenemang. Spara biljetterna, ta bilder eller dokumentera på något annat sätt att du har deltagit i evenemangen. Bedöm också hur det var att delta i evenemanget, vad gillade du, vad gjorde intryck på dig eller fanns det något som du blev besviken på?

Fill out my online form.

Pimpa ett evenemang!

Det är roligt att gå i en skola som man trivs i. Det finns många faktorer som påverkar trivseln, som till exempel att man har kompisar som man kan spendera tid med och att det ibland finns något annat att göra i skolan än att bara studera. Det kan vara roligt att själv ordna ett evenemang i sin skola. Då får man lite omväxling i studierna. Studentkårens styrelsemedlemmar, tutorerna eller precis vem som helst kan ordna ett evenemang, bara man först gör upp en bra plan och sedan får tillstånd av läroanstalten att genomföra den.

Alla evenemang behöver inte vara massiva spektakel som kräver en massa pengar. Det kan också vara frågan om helt små grejer – en gymnastikstund under rasten, ett lopptorg, en temadag i skolan (t.ex. vändag eller halloween) eller till exempel en bal. Huvudsaken är att det är något roligt som man blir på gott humör av och som hjälper en att fortsätta med vardagens slit.

Fill out my online form.

Ett eget projekt!

Man kan med olika slags aktiviteter och evenemang förbättra trivseln i skolan. Evenemangen kan arrangeras av studentkåren eller tutorerna – eller så kan man ordna dem som en del av lektionerna med vilken studentgrupp som helst. Det lönar sig också att kontrollera med den egna läroanstalten om man kan komma överens med sina egna kompisar om att ordna ett evenemang. Alla har möjlighet att påverka och vara med och bygga en trivsam och välmående studentgemenskap!

Man kan till exempel genomföra någon aktivitet inom ramen för ett projekt. När man arbetar med ett projekt lär man sig många nya färdigheter som går att koppla till studierna. Projektet börjar med att man tar fram idéer, sedan skall man planera, budgetera, förverkliga och utvärdera. Ett projekt består av följande faser:

  • Hitta på idéer
  • Ställ upp mål
  • Gör en skriftlig plan för projektet
  • Gör upp en budget
  • Arbetsfördelning och annat organiserande
  • Förverkliga projektet
  • Slutlig utvärdering
Fill out my online form.