UPPGIFTSKORT

INTRESSEN OCH SAMARBETSFÄRDIGHETER 3/4

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om fritidsintressen, sociala relationer och om att påverka och delta. Du kommer att få jobba med uppgifter som handlar om tutorverksamhet, studentkårsverksamhet och kulturella intressen. Du kommer också att få fundera över vilka möjligheter man har att delta i verksamheten eller till exempel planera olika evenemang. 

Tanken är att du skall inse vilken betydelse hobbyer och fritid har för ditt eget välmående och att du skall lära dig att dra nytta av dina fritidsintressen så att du orkar bättre  jobbet. Kanske du till och med hittar någon ny hobby? 

När man ägnar sig åt fritidsintressen och kultur eller deltar i olika aktiviteter får man en bra motvikt till jobbet – det hjälper dig att återhämta dig från ansträngningen, och dessutom är det roligt!

Studentkårs- och tutorverksamhet

Studentkårsverksamhet

Enligt lagen skall alla läroanstalter ha en studentkår som kan göra studerandenas röst hörd. Studentkåren bidrar till skolans vi-anda, ser till att studerandenas åsikter tas i beaktande när man gör upp planer, gör studerandenas röster hörda och fungerar som påverkanskanal för skolans studerande.  

Alla studeranden i din skola hör till studentkåren och ni representeras av studentkårens styrelse. Inom studentkårsverksamheten lär man sig mycket om demokratisk verksamhet och om hur man påverkar och fattar beslut, om studerandeinflytande och allt däremellan. Alla studeranden i alla läroanstalter är inte nödvändigtvis ens medvetna om hurudana saker och på vilket sätt studentkåren kan påverka.  

Fill out my online form.

Påverka i skolan!

Det brukar vara lätt att klaga när allt i skolan inte fungerar som man skulle vilja att det gjorde. Det finns ändå många olika sätt man kan påverka saker i sin egen läroanstalt. Studentkåren är en potentiell kanal för att påverka; du kan till exempel ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna och säga vad du skulle vilja att man ändrade på eller vad du skulle vilja påverka. Det viktigaste är ändå att du inte sitter tyst och suras. Om du inte ens försöker göra något åt saken, har du då alls någon rätt att klaga?

Bekanta dig med organisationen Nuorten akatemias modell Nuorten oma kehittämisesitys (pdf, modellen finns tills vidare endast på finska). Med hjälp av den här modellen kan ungdomarna i sina egna skolor komma med utvecklingsförslag som handlar om frågor som de tycker att är viktiga. Att ordna en sådan här workshop kan vara ett sätt att påverka.

Fill out my online form.

Tutorverksamhet

Tutorverksamheten bygger upp trivseln och vi-andan i skolan. Tutorerna fungerar som handledare och stöd i skolan samt arrangerar verksamhet och evenemang. Tutorerna har en central roll när det gäller att bygga upp en sund vi-anda i skolan. Tutorerna ser till att det känns roligt och bra att vara i skolan.  

Vem som helst kan delta i tutorverksamheten, det krävs bara att man vill vara med och planera och förverkliga aktiviteter, stödja och hjälpa andra samt att man är beredd att vara med och förbättra trivsel och välmående i skolan. 

Fill out my online form.

Tutorverksamhet: Jag som tutor

Att delta i tutorverksamheten är ett bra sätt att vara med och utveckla sin skola. Via tutorskapet kan man förbättra stämningen och se till att alla har det bra i skolan. Det är underligt hur gemensamma evenemang och aktiviteter ökar på trivseln i skolan.

Tutorverksamheten har många fördelar

 • manfår nya kompisar och lär känna nya människor
 • man får erfarenheter och upplevelser
 • man får planera och ordna evenemang i skolan
 • man får göra roliga saker vid sidan om studierna
 • man får påverka hobbyverksamheten i skolan och studentboendet
 • man får göra de ungas röst hörd i skolan
 • man får vara med och skapa sådana grejer inom skolverksamheten som de unga gillar
 • man får bra erfarenheter att lägga upp på sin CV
Fill out my online form.

Tutorverksamhet: Grupphandledning

En central del av tutorns uppgifter går ut på grupphandledning. När de nya studerandena skall lära känna varandra fungerar tutorerna som lärarnas stöd och drar till exempel gruppbildningslekar. Gruppbildning kan till exempel innebära att man hjälper nya studeranden att lära känna varandra och bilda en grupp där alla känner att det är trevligt och tryggt att studera. Tutorerna möter nya människor också under många andra evenemang och aktiviteter (som till exempel under öppna dörrarnas dag, familjekvällar, i studentbostaden) och därför lönar det sig att träna på sina grupphandledningsfärdigheter.  

Instruktioner för gruppbildning 

 • Var på plats i god tid
 • Klä dig enligt tillfälle
 • Var dig själv
 • Se till att allt som behövs är tillgängligt
 • Ta alla deltagare i beaktande
 • Håll dig till tidtabellen
 • Uppmuntra alla till deltagande
 • Kom ihåg din egen attityd
Fill out my online form.