UPPGIFTSPORT

INTRESSEN OCH SAMARBETSFÄRDIGHETER 2/4

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om fritidsintressen, sociala relationer och om att påverka och delta. Du kommer att få jobba med uppgifter som handlar om tutorverksamhet, studentkårsverksamhet och kulturella intressen. Du kommer också att få fundera över vilka möjligheter man har att delta i verksamheten eller till exempel planera olika evenemang.  

Tanken är att du skall inse vilken betydelse hobbyer och fritid har för ditt eget välmående och att du skall lära dig att dra nytta av dina fritidsintressen så att du orkar bättre  jobbet. Kanske du till och med hittar någon ny hobby?  

När man ägnar sig åt fritidsintressen och kultur eller deltar i olika aktiviteter får man en bra motvikt till jobbet – det hjälper dig att återhämta dig från ansträngningen, och dessutom är det roligt! 

Att fungera i grupp

Samarbetsanda

När vi skall fungera i grupp är det väldigt viktigt med en god samarbetsanda. Det är viktigt att du kommer överens med alla på arbetsplatsen. Inom arbetslivet innebär sociala färdigheter att man klarar av att komma överens med olika sorters människor i olika slags situationer.  

Idag är det svårt att komma på ett exempel på ett jobb där man inte på sätt eller annat skulle vara tvungen att umgås med andra människor. Inom alla branscher behöver man samarbetsfärdigheter och flexibilitet.  

Läs mera om samarbetsfärdigheter: ”Samarbete ger kraft”, ”Relationer till omgivningen

Fill out my online form.

Gruppbildning

I skolan fungerar man i många olika slags grupper, till exempel i kompisgrupper eller olika studiegrupper. Det lönar sig att träna på sina färdigheter att fungera i grupp, eftersom väldigt få människor har ett jobb där de inte behöver ha med andra människor att göra. Vi arbetar med olika slags människor och därför är det viktigt att man lär sig att samarbeta och kommunicera. 

För att alla skall ha det trevligt och roligt när man arbetar i olika grupper i skolan är det viktigt med gruppanda, tillit och öppenhet. Det behövs också om man vill bilda en grupp där alla skall kunna känna sig trygga. 

Fill out my online form.