TEHTÄVÄKORTIT

HARRASTUNEISUUS JA YHTEISTYÖTAIDOT 2/4

Täältä löydät tehtäviä, jotka liittyvät harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin, vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Pääset tekemään tehtäviä tutortoimintaan, opiskelijakuntatoimintaan ja kulttuuriharrastuksiin liittyen, miettimään osallistumisen mahdollisuuksia ja suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia.

Tavoitteena on, että ymmärrät, mikä merkitys harrastuksilla ja vapaa-ajalla on oman hyvinvointisi kannalta, ja osaat hyödyntää harrastuksia oman työssä jaksamisen edistämisessä. Ehkäpä löydät myös jonkun uuden harrastuksen?

Harrastukset, kulttuuri ja osallistuminen eri asioihin ovat vastapainoa työlle, auttavat palautumaan rasituksesta ja ennen kaikkea, niihin osallistuminen on kivaa!

Ryhmässä toimiminen

Yhteistyöhenki

Yhteishengellä on iso merkitys, kun toimimme ryhmässä. Työpaikalla on tärkeää, että pystyy tulemaan kaikkien kanssa toimeen. Työelämässä sosiaaliset taidot tarkoittavat taitoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa erityyppisissä tilanteissa.

Nykyaikana on vaikea keksiä esimerkkiä työstä, johon ei jollain tavalla liittyisi ihmisten kanssa toimimista. Kaikilla ammattialoilla tarvitaan ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta.

Lue lisää yhteistyötaidoista Työkykypassin sivuilta Yhteistyöstä voimaa ja Kahdenväliset suhteet.

Ajatusten herättämiseksi, katso Youtubesta Nuorten Akatemian, MLL:n ja SAKKI:n tuottama video:

Täältä löydät lisää aiheeseen liittyviä Youtube-videoita:

Uusi jäsen ryhmään

Matti Laine ja lupa moikata

Matti Laine: kun laput eivät riitä

Fill out my online form.

Ryhmän rakentaminen

Oppilaitoksessa toimitaan monenlaisissa ryhmissä, kuten kaveriryhmissä tai erilaisissa opiskeluryhmissä. Ryhmässä toimimisen taitoja kannattaa harjoitella, sillä harva työskentelee työssä, jossa ei joudu toisten ihmisten kanssa tekemisiin. Työtä tehdään erilaisten ihmisten kanssa, jossa korostuu yhdessä tekeminen ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Jotta oppilaitoksessa erilaisissa ryhmissä toimiminen olisi kaikille miellyttävää ja kivaa, ryhmän ilmapiiri, luottamus ja avoimuus ovat keskeisessä asemassa. Ne myös rakentavat omalta osaltaan ryhmän turvallisuutta.

Katso turvallisen ryhmän rakentamiseen liittyvät Nuorten Akatemian digitarinat Youtubesta.

Fill out my online form.

Viihtyisä oppilaitos

Oppilaitoksen viihtyvyyteen vaikuttavat monet asiat, mutta suurin vaikutus on niillä henkilöillä, jotka ovat rakentamassa oppilaitoksen viihtyisyyttä. On aivan sama, miten hienot välituntitilat oppilaitoksessa ovat, jos ihmiset eivät koe oloaan hyväksi ja turvalliseksi.

Oppilaitoksen viihtyisyyttä ei paranneta pelkästään oppilaitosta remontoimalla, vaan siihen pitää vaikuttaa pitkin kouluvuotta. Jokainen pystyy pienillä asioilla paljonkin vaikuttamaan ilmapiiriin. Oppilaitoksessasi on varmasti monia asioita, jotka tekevät siitä viihtyisän – ja samalla löytyy varmasti myös parannettavaa.

Fill out my online form.