TEHTÄVÄKORTIT

HARRASTUNEISUUS JA YHTEISTYÖTAIDOT 3/4

Täältä löydät tehtäviä, jotka liittyvät harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin, vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Pääset tekemään tehtäviä tutortoimintaan, opiskelijakuntatoimintaan ja kulttuuriharrastuksiin liittyen, miettimään osallistumisen mahdollisuuksia ja suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia.

Tavoitteena on, että ymmärrät, mikä merkitys harrastuksilla ja vapaa-ajalla on oman hyvinvointisi kannalta, ja osaat hyödyntää harrastuksia oman työssä jaksamisen edistämisessä. Ehkäpä löydät myös jonkun uuden harrastuksen?

Harrastukset, kulttuuri ja osallistuminen eri asioihin ovat vastapainoa työlle, auttavat palautumaan rasituksesta ja ennen kaikkea, niihin osallistuminen on kivaa!

Opiskelijakunta- ja tutortoiminta

Opiskelijakuntatoiminta

Jokaisessa oppilaitoksessa pitää lain mukaan olla opiskelijakunta, joka edustaa opiskelijoiden ääntä. Opiskelijakunta rakentaa oppilaitokseen yhteishenkeä, pitää huolta, että oppilaitoksen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoiden mielipiteet sekä toimii opiskelijoiden äänenä ja vaikuttamisen kanavana oppilaitoksessa.

Opiskelijakuntatoiminnassa opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki oppilaitoksesi opiskelija. Teitä edustaa opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakuntatoiminnassa oppii paljon demokratia- ja vaikuttamistaitoja sekä päätöksentekotaitoja, osallisuutta ja kaikkea siltä väliltä. Kaikissa oppilaitoksissa opiskelijat eivät välttämättä ole edes tietoisia, millaisiin asioihin ja miten opiskelijakunnan kautta oikein voi vaikuttaa.

Fill out my online form.

Vaikuta oppilaitoksessa!

Yleensä on helppo valittaa, jos oppilaitoksessa asiat eivät ole niin kuin itse haluaa. Oppilaitoksessa on kuitenkin monia tapoja, joilla voi vaikuttaa asioihin. Opiskelijakunta on yksi mahdollisuus vaikuttamiseen, voit esimerkiksi ottaa hallituksen jäseniin yhteyttä ja kertoa asioista, joita haluaisit muuttaa tai joihin haluaisit vaikuttaa. Pääasia on kuitenkin se, ettet ole hiljaa ja pure alahuultasi. Jos et edes yritä vaikuttaa, niin onko silloin oikeutta valittaa?

Tutustu Nuorten akatemian Nuorten oma kehittämisesitys -malliin (pdf). Sen avulla nuoret voivat omassa oppilaitoksessa tuottaa kehittämisehdotuksia tärkeiksi valitsemiinsa asioihin. Tällaisen työpajan järjestäminen voi olla yksi mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Fill out my online form.

Tutortoimintaa

Tutortoiminnalla rakennetaan oppilaitoksen viihtyisyyttä ja yhteishenkeä. Tutorit toimivat oppaana ja tukena oppilaitoksessa sekä järjestävät toimintaa ja tapahtumia. Tutorit ovat tärkeä osa oppilaitoksen hyvinvoinnin rakentamisessa. Tutorit pitävät huolen siitä, että oppilaitoksessa on kivaa ja hyvä olla.

Tutortoimintaan voi mennä mukaan kuka tahansa, joka haluaa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa, haluaa tukea ja auttaa muita sekä on valmis omalla toiminnallaan edistämään viihtyisyyttä ja hyvinvointia oppilaitoksessa.

Fill out my online form.

Tutortoimintaa: Minä tutorina

Tutortoiminta on hyvä keino osallistua oppilaitoksen kehittämiseen. Tutoroinnin kautta voi parantaa oppilaitoksen ilmapiiriä ja vaikuttaa siihen, että kaikilla on oppilaitoksessa kiva olla. Tapahtumien ja yhteisen toiminnan järjestäminen parantaa kummasti viihtymistä oppilaitoksessa.

Tutortoiminnasta on monenlaista hyötyä

 • saa uusia kavereita ja tutustuu uusiin ihmisiin
 • kokemuksia ja elämyksiä
 • oppilaitoksen tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä
 • kivaa tekemistä opiskelun rinnalle
 • pääsee vaikuttamaan oppilaitoksen ja asuntolan harrastustoimintaan
 • nuorten ääni kuuluviin oppilaitoksessa
 • pääsee luomaan nuorten näköisiä juttuja oppilaitoksen toimintaan
 • hyvää kokemusta CV:hen lisättäväksi
Fill out my online form.

Tutortoimintaa: Ryhmän ohjaaminen

Tutorin tehtäviin kuuluu paljon ryhmän ohjaamista. Uusien opiskelijoiden tutustuttamisessa toisiinsa tutorit toimivat opettajien apuna ja vetävät esimerkiksi ryhmäytymisleikkejä. Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan sitä, että autetaan esimerkiksi uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja muodostamaan ryhmän, jossa kaikilla on mukava ja turvallinen opiskella. Myös erilaisissa muissa tapahtumissa ja toiminnoissa (kuten avoimissa ovissa, kotiväenilloissa, asuntolassa) tutorit kohtaavat uusia ihmisiä, joten ryhmän ohjaamisen taitoja kannattaa harjoitella.

Ohjeita ryhmän rakentamiseen

 • Ole ajoissa paikalla
 • Pukeudu tilanteen mukaan
 • Ole oma itsesi
 • Varmista, että kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla
 • Huomioi kaikki osallistujat
 • Muista aikataulu
 • Kannusta osallistumaan
 • Oma asenne
Fill out my online form.