tunnetaidot

TERVEYSOSAAMINEN 6/6

Omien tunteiden käsittely ja tunnistaminen

Tunnetaidot ovat taitoja, jotka tukevat mielen hyvinvointia. Tunnetaidot tarkoittavat sitä, että oppii tunnistamaan omia ja muiden välittämiä tunteita ja niiden kautta ymmärtämään, mitä itsessä ja muissa tapahtuu.

Tunteet ovat jatkuvasti mukana elämässä. Ne ovat reaktioita ihmisen kohtaamiin asioihin ja saavat toimimaan tietyllä tavalla. Tunteet koetaan yksilöllisesti; kaikki eivät koe samanlaisia tunteita samoissa tilanteissa. Tunteet antavat parhaimmillaan voimaa.

Tunteet kertovat, mikä on hyvinvointimme kannalta tärkeää ja saavat myös välttelemään asioita, jotka voivat olla meille vahingollisia. Kaikilla tunteilla on viestinsä ja niitä kannattaa kuunnella. Kaikki tunteet ovat myös sallittuja. Omia tunteitaan ei kannata pelätä ja suuretkin tunteet menevät ohi.

Piirros kahdesta vihaisesta henkilöstä. Toinen huutaa ja toinen näyttää keskisormea.

Rakkaus – kiintymys ja välittäminen, kertoo mikä on meille arvokasta

Ilo – antaa voimaa elämään

Suru – auttaa käsittelemään menetyksiä, puhdistaa kokemusten ja tunteiden kuormaa

Pelko – varoittaa uhkaavasta tilanteesta

Ahdistus – kertoo ristiriidasta, joka on ratkaistava

Jos tunteita ei kohtaa ja käsittele, voi menettää niiden lähettämän viestin ja tunteet voivat lukittua sisälle aiheuttaen pahaa oloa niin mielelle kuin kehollekin. Tunnetaitojen avulla oppii hallitsemaan ja käsittelemään tunteitaan ja tunnetaidot antavatkin voimaa, lisäävät itsetuntemusta ja hyvää mieltä.

Tunnetaidot arjessa

Tunnetaitoja tarvitaan monissa sellaisissa asioissa, joita teemme päivittäin. Joskus ne ovat kovankin harjoittelun tulosta, joskus ne taas ovat jo lapsuudesta asti olleet meille ominaisia. Kaikkia näitä taitoja voi kuitenkin kehittää eri elämänvaiheissa ja koko elämän ajan.

Tunnetaitoihin liittyy myös
 

   • kyky nähdä mielekkyyttä omalle olemiselleen ja tekemisilleen
   • utelias avoimuus uusille asioille, ihmisille ja oppimiselle
   • sisäinen motivaatio eli halu sitoutua esimerkiksi opiskelemiseen ja sen merkityksen ymmärtäminen
   • aloitekyky eli toiminta omien tavoitteiden saavuttamiseksi
   • itsenäisyys ja vastuu eli kyky päättää ja vastata omista tekemisistään

Lue lisää

Tunteet
MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Tunteiden vuoristorata (pdf)
MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lähteet

MIELI Suomen mielenterveys ry

Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura

Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen & Korhonen 2011, Hyvinvoiva oppilaitos, Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille, Suomen Mielenterveysseura