EMOTIONELLA FÄRDIGHETER

Hälsokompetens 6/6

Att känna igen och hantera sina egna känslor

Emotionella färdigheter är färdigheter som hjälper dig att må bra psykiskt. När man är begåvad med emotionella färdigheter betyder det att man känner igen de känslor som man själv eller andra förmedlar och då förstår man vad som händer i en själv eller andra. 

Känslor är en del av livet. De är reaktioner på saker som vi möter och som får oss att reagera på ett visst sätt. En känsla är alltid en subjektiv upplevelse; alla upplever inte samma känslor i samma situationer. I bästa fall inger känslorna oss styrka. 

Känslor är en indikator på det som är viktigt för vårt välmående och de får oss också att undvika sådana saker som kan vara skadliga för oss. Alla känslor har ett budskap och det lönar sig att lyssna på dem. Alla känslor är tillåtna. Man skall inte vara rädd för sina egna känslor och även stora känslor går över.

En teckning av två arga personer. Den ena skriker och den andra visar långfingret.

Kärlek – tillgivenhet och omtanke, berättar vad som är värdefullt för oss

Glädje – ger oss kraft i livet

Sorg – hjälper oss att hantera förluster, renar oss från erfarenheter och känslor

Rädsla – varnar för en hotfull situation

Ångest – berättar att det finns en konflikt som borde lösas

Om man inte bemöter och behandlar sina känslor kan deras budskap gå förlorat, varpå känslorna blir inlåsta och leder till illamående för både kropp och själ. Med hjälp av emotionella färdigheter kan vi lära oss att hantera våra känslor. Emotionella färdigheter ger oss kraft, förbättrar vår självkännedom och vårt humör.

Emotionella färdigheter i vardagen

Vi behöver emotionella färdigheter i många vardagliga situationer. Ibland är de resultatet av långvarig övning, ibland är det saker vi har lärt oss redan som barn. Man kan ändå utveckla de här färdigheterna under olika livsskeden och så länge man lever.

Till de emotionella färdigheterna hör också

  • förmågan att se det meningsfulla i sin existens och det man själv gör
  • nyfikenhet och öppenhet för nya saker, människor och att lära sig nytt
  • inre motivation, dvs. viljan att studera och förstå varför det är viktigt
  • initiativförmåga, dvs. man gör något för att uppnå sina egna målsättningar
  • självständighet och ansvar, dvs. förmågan att ansvara för sina egna handlingar

Läs mera

 

Tunteet (på finska)
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Tunteiden vuoristorata (pdf) (på finska)
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Källor

www.mielenterveysseura.fi

Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura

Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen & Korhonen 2011, Hyvinvoiva oppilaitos, Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille, Suomen Mielenterveysseura