PSYKISKA HÄLSORESURSER

Hälsokompetens 3/6

Öka dina resurser

Om man vill förbättra sin arbetsförmåga och sitt välmående är det viktigt att man också sköter om sin psykiska hälsa. Relationsproblem, ekonomiska problem, arbetsrelaterad stress, kriser och förluster är en del av livet. Psykisk hälsa betyder inte att man aldrig skulle vara irriterad eller att det aldrig skulle kännas som om hela världen ramlar över en.

Alla möter utmaningar och kriser i livet, men man kan hjälpa sig själv att ta sig ur krisen och orka vidare. Man kan stärka sina färdigheter att överleva i livet genom att träna på dem.

Med tanke på den psykiska hälsan är det helt avgörande hurudana saker man har i livet som hjälper en att orka och överleva. Det kan vara familj och vänner, roliga fritidsintressen och sunda matvanor, sömn och motion. Eller så kan det vara roliga, kreativa saker som att skriva dikter, rita, filosofera eller dansa. Var och en har sitt eget sätt att handskas med utmaningar.

En teckning av en urtavla.
Man ökar på sina egna psykiska hälsoresurser genom att sköta om sin hälsa och göra saker som man gillar. De grejer som är viktiga just för dig håller dig flytande när du stöter på jobbiga saker, och då känns motgångarna inte riktigt så förkrossande.

Rutiner och dygnsrytm gör gott

Det är lättare att sköta om sin psykiska hälsa om man har regelbundna rutiner. Dagens rytm, rutiner och vanor hjälper dig att hålla koll på vardagen och ditt eget mående.

Näring och måltider

Det är viktigt att man har en regelbunden måltidsrutin och äter hälsosam mat, med det är också avgörande med vem, var och hur man intar måltiderna.

Sömn och vila

En regelbunden sömnrytm, god sömnkvalitet och tillräckligt med sömn ger krafter inför dagen. Vila och att ibland bara vara hjälper dig att orka och minskar på stressen.

Känslor och människorelationer

Alla behöver människorelationer och närhet. Kompisar är viktiga och de här relationerna skall man ta vara på. När man varje dag får dela med sig av sina känslor känner man sig lättare och bättre till mods.  

Motion och friluftsliv

Motion ökar på de ämnen som producerar känslan av välbefinnande i vår hjärna. Motion gör alltså både kroppen och psyket gott. Motion hjälper dig också att ge utlopp för energi. Då känner du dig bättre och nöjdare.

Kreativitet och fritidsintressen

Fritidsintressen ger innehåll och energi i livet. Allt det du gillar och tycker om att göra ökar på ditt välmående och förbättrar ditt humör.

Värderingar och dagliga val

Vi gör varje dag val som påverkar vår psykiska hälsa, såsom att stiga upp ur sängen, gå ut och jogga, träffa vänner, åka på resa, söka sig till en ny utbildning eller ett nytt jobb. Det är bra att fundera över vad man tycker är viktigt och vilka saker man inte skulle vilja ge upp. Det är de här sakerna som bygger upp vårt välmående.

Rätt njutningsmedel?

Sök njutning i människorelationer, mat och motion hellre än i alkohol och tobak. När du använder måttligt med rusmedel sparar du dina resurser tills du verkligen behöver dem – då behöver du inte använda dem till att älta eller bortförklara varför du gjorde bort dig på fyllan eller till att kämpa mot abstinensbesvär.

Källor

Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura

Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen & Korhonen 2011, Hyvinvoiva oppilaitos, Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille, Suomen Mielenterveysseura

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf