FAKTORER SOM SKYDDAR DEN PSYKISKA HÄLSAN

Hälsokompetens 4/6

Skyddsfaktorerna skyddar din psykiska hälsa

Man kan förbättra sin psykiska hälsa genom att stärka sina skyddsfaktorer. För att du i ditt dagliga liv skall kunna stärka de faktorer som skyddar din psykiska hälsa är det viktigt att du vet vilka som är din psykiska hälsas skydds- respektve riskfaktorer.

Minneslista

 • Hitta ett sätt att motionera som passar just dig
 • Ge dig tid att koppla av och återhämta dig under fritiden
 • Hitta ett studiesätt som passar just dig
 • Träffa vänner
 • Dela med dig av dina tankar och känslor med dina nära och kära
 • Planera din tid
 • Lär känna dina egna gränser och ställ uppnåeliga mål
 • Gör upp klara begränsningar för dina målsättningar och våga vara nöjd när du har nått ditt mål
 • Fastna inte i problem – be om hjälp eller pröva ett annat sätt

Den psykiska hälsans skydds- och riskfaktorer

Inre skyddsfaktorer
 • motion
 • mat
 • tillräckligt med vila
 • uttrycka känslor
 • förmåga att upprätthålla och skapa kamratrelationer
 • fritidsintressen
 • självrespekt och -acceptans
 • dagliga val
Yttre skyddsfaktorer
 • familj och vänner
 • skolgång och studier
 • mod och förmåga att söka hjälp när det behövs
 • en trygg uppväxtmiljö
Inre riskfaktorer
 • sårbar självkänsla
 • dåligt förhållande till kamrater, föräldrar och nära
 • isolering och alienation från bekanta människorelationer
 • känsla av hjälplöshet
 • känsla av att vara sämre
Yttre riskfaktorer
 • skilsmässor och förluster
 • våld
 • mobbning
 • tobaksrökning
 • alkohol eller andra rusmedel
 • marginalisering
 • skadlig livsmiljö
 • arbetslöshet

Kallör

 

Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura

Karila-Hietala, Wahlbeck, Heiskanen, Stengård & Hannukkala 2013.
Mielenterveys elämäntaitona. Mielenterveyden ensiapu 1.

Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen & Korhonen 2011, Hyvinvoiva oppilaitos, Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille, Suomen Mielenterveysseura

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf