FAKTORER SOM SKYDDAR DEN PSYKISKA HÄLSAN

Hälsokompetens 4/6

Skyddsfaktorerna skyddar din psykiska hälsa

Man kan förbättra sin psykiska hälsa genom att stärka sina skyddsfaktorerFör att du i ditt dagliga liv skall kunna stärka de faktorer som skyddar din psykiska hälsa är det viktigt att du vet vilka som är din psykiska hälsaskydds- respektve riskfaktorer.

Minneslista

 • Hitta ett sätt att motionera som passar just dig  
 • Ge dig tid att koppla av och återhämta dig under fritiden  
 • Hitta ett studiesätt som passar just dig   
 • Träffa vänner 
 • Dela med dig av dina tankar och känslor med dina nära och kära 
 • Planera din tid 
 • Lär känna dina egna gränser och ställ uppnåeliga mål  
 • Gör upp klara begränsningar för dina målsättningar och våga vara nöjd när du har nått ditt mål  
 • Fastna inte i problem – be om hjälp eller pröva ett annat sätt  

Den psykiska hälsans skydds- och riskfaktorer

Inre skyddsfaktorer
 • motion 
 • mat 
 • tillräckligt med vila 
 • uttrycka känslor 
 • förmåga att upprätthålla och skapa kamratrelationer 
 • fritidsintressen 
 • självrespekt och acceptans  
 • dagliga val 
Yttre skyddsfaktorer
 • familj och vänner 
 • skolgång och studier 
 • mod och förmåga att söka hjälp när det behövs 
 • en trygg uppväxtmiljö 
Inre riskfaktorer
 • sårbar självkänsla 
 • dåligt förhållande till kamrater, föräldrar och nära 
 • isolering och alienation från bekanta människorelationer 
 • känsla av hjälplöshet 
 • känsla av att vara sämre 

 

Yttre riskfaktorer
 • skilsmässor och förluster 
 • våld 
 • mobbning 
 • tobaksrökning 
 • alkohol eller andra rusmedel  
 • marginalisering 
 • skadlig livsmiljö 
 • arbetslöshet 

 

Kallör

Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura

Karila-Hietala, Wahlbeck, Heiskanen, Stengård & Hannukkala 2013.
Mielenterveys elämäntaitona. Mielenterveyden ensiapu 1.

Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen & Korhonen 2011, Hyvinvoiva oppilaitos, Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille, Suomen Mielenterveysseura

www.mielenterveysseura.fi