EN VERKLIG ÅRSRÄNTA PÅ SÖMNSKULDEN

Hälsokompetens 1/6

Sköt om ditt välbefinnande

Man kan inte samla hälsa och välmående på lager och därför måste man upprätthålla dem hela tiden. Små dagliga handlingar räcker för att upprätthålla din hälsa. Man måste själv se till att man gör sunda och bra val. Nog står väl din hälsas grundpelare stadigt på plats?

En person som lider av sömnbrist löper dubbelt så stor risk för att råka ut för en arbetsolycka.

För de allra flesta är det tillräckligt att sova 8 timmar per natt

Du sover tillräckligt när
  

  • du känner dig lugn när du lägger dig på kvällen och du somnar inom en kvart
  • ifall du vaknar på natten somnar du genast om
  • du är pigg när du vaknar och tröttheten hålls borta under dagen

Visste du? Kvällens sista, morgonens första? Om du röker kan dina sömnsvårigheter bero på att din kropp kämpar mot abstinensbesvär.

2–3 timmars daglig sömnbrist gör dig benägen att råka ut för en olycka

  • uppmärksamheten och förmågan att förstå saker sjunker samtidigt som irritationen ökar
  • slutledningsförmågan, förmågan att planera sin verksamhet samt omdömet försvagas och tröskeln för att ta risker sjunker
  • det blir svårare att lära sig saker och minnet försämras  

En daglig sömnbrist på tre timmar samlas för varje dag på hög och mot slutet av veckan är prestationsförmågan obefintlig och riskerna klart förhöjda.

Sömnbrist påverkar också den fysiska hälsan

Komplicerade förändringar i kroppens matsmältningssystem kan leda till viktuppgång och risk för högt blodtryck, diabetes typ två samt kranskärlssjukdomar.