ANVÄND ARBETSREDSKAP OCH SKYDDSUTRUSTNING PÅ RÄTT SÄTT

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga 2/6

Att veta hur du skall använda arbetsredskap, hjälpmedel och skyddsutrustning på rätt sätt utgör en del av din yrkeskompetens. Ett proffs kan före användning kontrollera att de är i skick, hålla dem i skick, använda dem på rätt sätt och vid behov underhålla dem.

Viktigt att komma ihåg

Det arbetsredskap man tänker använda skall vara lämpligt med tanke på arbetsuppgiften och omständigheterna.

Arbetsredskapet skall vara för ändamålet lämpligt.
Du skall ha fått utbildning, instruktioner eller introduktion i hur man skall använda arbetsredskapet eller anordningen.
Arbetsredskapet och anordningen skall vara i godtagbart skick och alla eventuella reglage rätt inställda.
Om du upptäcker något fel eller någon störning i arbetsredskapet eller anordningen skall du informera arbetsgivaren om det.

Inom olika branscher använder man olika redskap och anordningar

 • Inom transportbranschen kan ett redskap till exempel vara ett fordon eller en anordning som är avsedd för att förflytta föremål.
 • Inom byggbranschen använder man till exempel vinkelslip, hammare och cirkelsåg.
 • I restauranger använder man till exempel matlagningsredskap, ugnar och kastruller.
 • Närvårdarens redskap inkluderar till exempel gummihandskar, engångshandskar, rullstolar och febertermometrar.
 • På ett kontor kan till exempel datorer, informationssystem och program vara viktiga redskap.
Studenten utför murarbeten med sakenliga verktyg och skyddsutrustning. Klädd i arbetskläder, arbetsskor, hjälm, skyddsglasögon.

Hjälpmedel gör arbetet smidigare

I många arbetsuppgifter kan man använda olika sorters hjälpmedel för att se till att arbetet löper smidigare. Tack vare olika hjälpmedel blir arbetet också mindre belastande.

Tack vare hjälpmedlen kan man arbeta i en bättre ställning, vilket minskar bland annat på risken för olika ryggsjukdomar.

Om man inte kan undvika att lyfta eller flytta på tunga föremål, eller genom förbättrade arbetsmetoder se till att det kan göras på ett säkert sätt, skall man införskaffa hjälpmedel som arbetstagarna kan använda. Hjälpmedlen skall vara lämpliga för det arbete och den börda det gäller.

Hjälpmedel som underlättar arbetet

 • skylifter
 • hjälpmedel som är avsedda för att förflytta föremål
 • höjdjusterbara arbetsbänkar
 • flyttbara pallar
 • hjälpmedel för att förbättra arbetsställningen 

Hjälpmedel kan också förbättra arbetsställningen och minska på den statiska belastningen hos dem som utför sittande arbete eller kontorsarbete:

 • Justerbara armstöd på stolen
 • Handledsstöd för tangentbord och mus
 • En stol som är lätt att justera
 • Sadelstol
 • Ståbord

Använd skyddsutrustning

Din personliga skyddsutrustning skyddar din hälsa och säkerhet på jobbet. Kom ihåg att också en kort stund utan lämplig skyddsutrustning kan sluta i en olycka eller leda till att du utsätter dig för risker. Om du inte vet hur man skall använda skyddsutrustningen skall du be din förman eller till exempel arbetarskyddsfullmäktige om instruktioner.

Studenten målar en vägg med en färgroller och skaft. Klädd i skyddsutrustning såsom overall, skyddsglasögon, hjälm, på vilken det sitter hörselskydd.
Exempel på personlig skyddsutrustning
 • Skyddsglasögon
 • Hörselskydd
 • Skyddsskor
 • Andningsskydd
 • Skyddshandskar
 • Mun- och nässkydd
 • Skyddsförkläde
 • Hårskydd
 • Reflexer och kläder som syns bra
 • Arbetskläder
Klä dig enligt förhållandena på arbetsplatsen
 • Att klä sig i arbetskläder som lämpar sig för arbetsuppgiften utgör en del av yrkeskompetensen
 • Arbetarskyddslagen dikterar användningen av arbets- och skyddskläder
 • Arbetskläderna har en skyddande inverkan
 • Det är viktigt att kläderna inte förorsakar några risker på arbetsplatsen (att de till exempel inte kan fastna i anordningar och maskiner)
 • Arbetskläderna skapar en positiv bild av representanten för arbetsgivaren
 • Val av arbets- och skyddskläder beror på t.ex. arbetet, arbetsplatsen, hygienkraven i arbetet och de krav som ett eventuellt kundarbete ställer
Kläderna skall också vara lämpliga med tanke på väderförhållandena
 • När man arbetar utomhus om vintern skall man se till att kläderna skyddar mot kyla
 • När du arbetar i kallt väder (temperaturen konstant under 10 °C) skall du klä dig i lager på lager
 • I varma arbetsmiljöer (temperaturen konstant över 28 °C) och/eller fysiskt tungt arbete skall kläderna kunna andas
 • När man arbetar utomhus under sommaren skall kläderna skydda mot solen

Hurudan skyddsutrustning man skall använda beror på arbetet och arbetsförhållandena. Inom byggbranschen skyddar till exempel hörselskydd mot hörselskador och hjälm och ansiktsskydd skyddar en skogsarbetare mot skador på huvud och ögon. Inom hälsovården är skyddshandskar och andningsskydd en garanti för god hygien.

Käll

 

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 23. Työsuojeluhallinto 2006