STANNA! PLANERA! FÖRUTSE!

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga 1/6

Håll koll på detaljerna

 

Det är ofta frågan om vardagliga, till synes helt betydelselösa detaljer – sådana som man kan upptäcka med blotta ögat – som ändå är de som på ett avgörande sätt påverkar arbetsförmågan. Yrkeskompetens innebär att man bryr sig också om de här små detaljerna.

Bekanta dig med följande principer som hjälper dig att minska på de risker och den belastning som du utsätts för i ditt jobb:

Man kan undvika till exempel onödiga sträckande rörelser genom att planera på förhand och genom att använda rätt sorts hjälpmedel.

En person använder en plattform när han plockar upp saker från översta hyllan.

Försök att använda kroppens starkaste muskler när du utför tungt arbete. På den här bilden använder man inte händerna när man moppar utan benmusklerna genom att gå framåt.

Personen håller i en rengöringsmopp och skjuter den framför sig medan hen går.

Man kan minska avsevärt på belastningen genom att ta små pauser. Du är inte mindre effektiv bara för att du sträcker på ryggen och låter axlarna slappna av under ett par sekunder.

En person i en arbetsdräkt sträcker ut armarna för att värma upp.

Studenten mäter med ett vattenpass. Klädd i arbetshandskar.
Målsättningen med studierna är att studerandena skall få en bra yrkeskompetens och hitta arbete. De arbetstagare som nyligen har utexaminerats brukar ha den nyaste och mest uppdaterade kunskapen om arbetsmetoderna i branschen.

När man börjar på ett nytt jobb stöter man också på saker som det tar tid att lära sig. En ny arbetstagare skall i början gå lugnt fram och noggrant lära sig hur man gör på just den här arbetsplatsen.  

Kom ihåg följande

Sök efter information och stöd som utvecklar din yrkeskompetens.

Var uppmärksam på arbetssäkerhetsfrågorna.

Kom ihåg att återhämta dig efter arbetet med hjälp av lämplig kost, tillräckligt med vila och fritidsintressen. Läs mera i avsnittet Hälsokompetens.

I bästa fall ger arbetet dig möjligheter att utveckla dig själv, lära dig nytt och bli en del av en arbetsgemenskap.

Man måste vara medveten om vilka risker man tar

 

Ibland kan det finnas faror förknippade med ett arbete, men man kan ändå förebygga dem. Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten och för att introducera arbetstagarna i arbetet. Arbetstagaren skall i sin tur följa arbetsgivarens regler och anvisningar. Förutsättningen för att introduktionen i arbetet skall lyckas är att du under introduktionen lyssnar och är fokuserad.

När du är på jobbet skall du komma ihåg att alltid be om råd och skaffa information om ditt arbete!
En person sitter på en sadelstol och klipper en annans hår.

Exempel på eventuella faror som kan vara förknippade med arbetet eller med arbetsmiljön: 

 

 • Risk för olycka
  slinta, snubbla, vassa föremål osv
 • Fysikaliska riskfaktorer
  oljud, strålning, värmeförhållanden osv
 • Kemiska riskfaktorer
  kemikalier, ånga osv
 • Biologiska riskfaktorer
  hygien, bakterier osv
 • Fysiska belastningsfaktorer
  dåliga arbetsställningar, manuella lyft osv
 • Psykosociala belastningsfaktorer
  hot om våld, svåra sociala situationer osv
Statistiskt sätt löper en yngre arbetstagare större risk för att råka ut för en arbetsrelaterad olycka än en äldre arbetstagare. Oberoende av vilket arbete det handlar om är det smart att emellanåt stanna upp, planera och förutse kommande situationer.

Hur skall man undvika riskerna?

N

För att kunna förebygga olyckor måste man först känna igen vilka faktorer som kan leda till en olycka. Dessutom lönar det sig att på förhand ta reda på hur man skall agera i eventuella undantagssituationer eller vid fall av störningar. Du kan be dina kolleger, din handledare eller din förman om instruktioner. Ofta brukar det också i arbetsplatsens skriftliga instruktioner eller i arbetsredskapens bruksanvisningar finnas information om vad man skall göra vid undantagssituationer eller vid fall av störningar.

N

Arbetstagaren skall med till buds stående medel sköta om sin egen liksom även sina kollegers säkerhet och hälsa. Vilka arbetsmetoder som är förenliga med god arbetssäkerhet kan variera mellan olika branscher och arbetsplatser.

En teckning av en person i en arbetsdräkt som är fundersam. Det svävar frågetecken ovanför hens huvud.

Det bästa sättet att skydda sig mot arbetsolyckor är…

 • att använda arbetsredskap, anordningar och skyddsutrustning i enlighet med instruktionerna
 • att hålla ordning och reda på och kring sin arbetsplats
 • att fråga om råd när en situation känns oklar
 • att ta i beaktande kollegerna och det som händer runt omkring
 • att informera om eventuella riskabla situationer och missförhållanden
 • att följa gemensamt överenskomna metoder
 • att fokusera på det man har för händer
 • att också komma ihåg att återhämta sig från jobbet

Källor

Turvallisesti töihin, työkykyä tukien -opas, Työterveyslaitos
Asennetta työhön -valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos