ATT ÅTERHÄMTA SIG FRÅN ARBETET!

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga 5/6
Studenten stretchar benet genom att böja fotleden.

Att återhämta sig från arbetet!

Att arbeta är energikrävande och man måste få återhämta sig från arbetet. Det är individuellt hur mycket återhämtning en människa behöver. Det som är gemensamt för alla människor är ändå att var och en behöver återhämta sig. För arbete gäller samma principer som för idrott. 

Om man inte får tillräckligt med vila och tid för återhämtning lider både resultaten och hälsan. Man kan likna återhämtning vid att ladda batterierna. Om batteriet är tomt kan man inte starta bilen eller sätta på telefonen. En arbetstagare som har återhämtat sig från den tidigare ansträngningen får mera gjort på jobbet, tar aktivt tag i saker och lär sig nytt. När man tar paus tillräckligt ofta hålls man pigg och samtidigt minskar risken för misstag och olyckor i arbetet. 

Återhämtningen förbättras av

N

Tillräckligt med sömn

N

Avslappnat varande

N

Avkoppling till exempel med en bra film, musik eller en bok

N

Motion

N

Hobbyer man själv gillar

N

Umgänge med vänner

En person håller eftertänksamt ett verktyg i handen.

Det lönar sig att använda fritiden och pauserna till att återhämta sig från jobbet. Kom ihåg att rökning och rusmedel inte underlättar din återhämtning – snarare tvärtom. Nuförtiden är många arbetsplatser rökfria och du är därför bättre rustad för arbetslivet om du redan under studietiden lämnar bort rökpauserna. Samtidigt lär du dig att pausa på ett förnuftigt sätt.  

Det lönar sig att återhämta sig från jobbet också på andra sätt än genom att bara sitta. Bara för att ditt arbete är tungt försvinner inte de nackdelar ett långvarigt sittande leder till – om du till exempel efter arbetsdagen sitter resten av kvällen framför din laptop. Om du arbetar stående lönar det sig inte heller att återhämta sig från arbetet bara genom att sitta. Om du efter arbetsdagen sitter många timmar i sträck framför tv:n eller laptoppen leder sittandet till besvär – även om du först skulle ha stått hela dagen på jobbet.

Studenter i arbetsoveraller värmer upp och stretchar handlederna genom att böja dem.

Ta paus i arbetet!

 

Du kan fästa uppmärksamhet vid återhämtningen redan under arbetsdagens lopp, till exempel under lunch- och kaffepauser. Hurudan omväxling du behöver för att återhämta dig beror på ditt jobb. Under pauserna är det bra att röra på sig lite, om man annars har suttit stilla. Om arbetet är fysiskt krävande lönar det sig att under pauserna göra något som inte är påfrestande för kroppen.   

Med hjälp av pauser i arbetet kan du effektivt förebygga skador. För att minska på tröttheten efter en tung ansträngning räcker det redan med ett par sekunders vila. Mellan arbetsfaserna lönar det sig att ta korta pauser på ett par sekunder. Då kan du stanna upp en liten stund eller byta ställning. Du kan också utnyttja pausen till att tänja på kroppen så att musklerna slappnar av.  

Långvarigt sittande belastar kroppen och därför lönar det sig att vara uppmärksam på hur mycket man sitter. Pausgymnastik är ett sätt att låta kroppen återhämta sig från den belastning sittandet utgör. För den som arbetar i sittande ställning är det viktigt att tänja, röra på musklerna och motionera – kom därför ihåg att röra på dig också under fritiden. Läs mera i kapitlet Motion förbättrar arbetsförmågan!  

Att veta när det är dags att ta paus utgör en del av din yrkeskompetens!

Läs mer

Istumisen haitat
(Smart Moves)

Istumispäivyri
(Smart Moves)