INTRODUKTION I ARBETET

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga 4/6

Med introduktion avses sådana åtgärder med hjälp av vilka arbetstagaren…

N

Lär känna sin arbetsplats

N

Lär känna kollegerna och kunderna

N

Lär sig sin arbetsuppgift och vilka förväntningar som ställs på arbetet. Dessutom skall arbetstagaren förstå vilken del av det arbete arbetsgemenskapen utför han eller hon själv bär ansvar för

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren introduceras i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får undervisning och handledning i bland annat följande saker:

Arbetet (arbetsuppgifterna och målsättningarna) och arbetsmetoderna

Förhållandena på arbetsplatsen

Vilka arbetsredskap som används på arbetsplatsen och hur man skall använda dem på rätt sätt

Vilka arbetsrelaterade riskfaktorer och nackdelar det finns samt hur man skall arbeta på ett säkert sätt

Vad man skall göra i fall av störnings- eller undantagstillstånd

Introduktionen skall också inkludera arbetsplatsens allmänna tillvägagångssätt och samarbetsrelationer. Med introduktionen vill man försäkra sig om att arbetstagaren lär sig hur man arbetar på ett säkert sätt samt hur man fungerar tillsammans på arbetsplatsen.    

Introduktionen är på alla arbetsplatser en fortgående process. Arbetsgivaren skall också introducera arbetstagarna i förändrade arbetsuppgifter och konstant utveckla deras kunnande.   

Arbetstagarna har rätt att få introduktion i arbetet samt sådan handledning som underlättar arbetet. Kom ihåg att hålla fast vid dina rättigheter och att fråga efter och skaffa information som gäller ditt eget jobb. Berätta också om du har egna idéer om hur man skulle kunna förbättra arbetssäkerheten. 

Studenten koncentrerar sig på att skriva på ett papper med en penna i handen.