PLANERA DIN KARRIÄR

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga 6/6

I Finland är arbetskarriären i medeltal 36 år. Under karriären hinner det ske många förändringar som kan ha att göra med förändringar inom branschen eller arbetet eller förändringar som sker i privatlivet.

Förändringar kan vara till exempel

Övergång från studie- till arbetsliv

Byte av arbetsplats och arbetsuppgifter

Återvända till arbetslivet efter familjeledighet

Studera till ett nytt yrke

Vid alla förändringar som sker under arbetskarriären behöver man så kallad karriärshantering

Karriärshantering betyder att man…

  • känner till sina egna styrkor och målsättningar inom yrkeslivet
  • känner till sin egen yrkeskompetens
  • känner till vilka möjligheter och begränsningar som finns inom arbetslivet och  vet vad man borde utveckla hos sig själv
  • kan utnyttja källor till information och stöd, till exempel när man planerar sin karriär, söker utbildningsplats eller arbete
  • kan ställa upp lämpliga mål för sig själv och strävar envist efter att uppnå dem

Arbetshälsoinstitutets lista över styrkor och förmågor kan hjälpa dig att hitta dina egna styrkor och förmågor.  Ladda ned listan här (på finska).

Studenten använder en arbetsmaskin.