SUUNNITTELE TYÖURAASI

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 6/6

Suomalaisten työura on keskimäärin 36 vuoden pituinen. Työuralle mahtuu monia muutoksia. Muutokset voivat liittyä ammattien ja työn muuttumiseen tai omassa elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Muutoksia voivat olla esimerkiksi

Siirtyminen koulutuksesta työelämään

Työpaikan ja työtehtävien vaihtuminen

Perhevapaalta paluu työelämään

Uuden ammatin hankkiminen

Kaikissa työuran muutoksissa tarvitaan ns. työuran hallintaa

Työuran hallinta tarkoittaa, että ihminen…

  • tunnistaa vahvuutensa ja uratavoitteensa
  • tunnistaa ammatillisen osaamisensa
  • tunnistaa työelämän mahdollisuudet ja rajoitukset
  • tiedostaa omat kehittymistarpeensa
  • osaa hyödyntää tiedon- ja tuenlähteitä esimerkiksi urasuunnittelussa, koulutuspaikan hakemisessa tai työpaikan etsimisessä
  • osaa asettaa itselleen sopivia päämääriä ja tavoittelee niitä sinnikkäästi

Voit hyödyntää omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamisessa Työterveyslaitoksen vahvuus- ja taitoluetteloa. Lataa pdf-tiedosto tästä.

Opiskelija käyttää työkonetta.