UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 2/3

Nedan hittar du uppgifter som handlar om idrott och motion. Du får fylla i en motionsdagbok, samla motionsprestationer, fundera över dina motionsvanor och över vad motion betyder för dig samt fatta beslut som förbättrar ditt eget välmående!

Tanken är att du skall lära dig att se motion som en del av upprätthållandet av din hälsa, du skall bekanta dig med olika alternativa motionsformer och göra motion till en naturlig del av ditt liv. Det här är ett beslut som du inom några år kommer att tacka dig själv för.

Mångsidig och varierande motion gör att du orkar bättre, är på bättre humör och håller dig frisk.

Mera rörelse

Sätt din plan i verket!

Du har nu funderat över ditt eget motionerande och gjort upp en egen motionsplan. Det är redan ett stort steg mot en god arbetskondition! Genom att sätta din plan i verket förbättrar du din egen arbetsförmåga. Din uppgift är nu att sätta planen i verket och sedan föra motionsdagbok under en veckas tid. 
Fill out my online form.

Samla på steg

Med tanke på din hälsa är 10 000 steg om dagen ett stort kliv framåt. Den dagliga motionen och motionsvanorna påverkar kraftigt hur bra du orkar och hur du mår över lag.   

Man kan öka sitt motionerande genom små förändringar i de dagliga rutinerna. 

Det är lätt att öka på den dagliga mängden motion genom att följa med antalet steg. När man börjar följa med hur många steg man tar ökar antalet helt obemärkt. Det kan också öka på lusten att röra på sig. Enligt motionsrekommendationerna är den dagliga målsättningen 10 000 steg. 

Man samlar på steg bland annat genom 

  • Vardagliga göromål: städning, uppköp
  • Promenad till skolan eller arbetet
  • Rasta hunden
  • Gå i trappor
Fill out my online form.

Vardagsmotion

Det är förvånansvärt lätt att öka mängden motion i de dagliga rutinerna. Du kan med hjälp av vardagsmotion avsevärt öka på ditt motionerande. Redan en liten motionsökning innebär ett stort steg för din hälsa. Motion hjälper dig att orka och att koncentrera dig på lektionerna. Det är också ett viktigt sätt att sköta om sin egen arbetsförmåga.   

Läs mera på arbetskapacitetsintygssidan: ”Mera motion i vardagen

Fill out my online form.