UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 3/3

Nedan hittar du uppgifter som handlar om idrott och motion. Du får fylla i en motionsdagbok, samla motionsprestationer, fundera över dina motionsvanor och över vad motion betyder för dig samt fatta beslut som förbättrar ditt eget välmående!

Tanken är att du skall lära dig att se motion som en del av upprätthållandet av din hälsa, du skall bekanta dig med olika alternativa motionsformer och göra motion till en naturlig del av ditt liv. Det här är ett beslut som du inom några år kommer att tacka dig själv för.

Mångsidig och varierande motion gör att du orkar bättre, är på bättre humör och håller dig frisk.

Pausgymnastik

Upp ur bänken

Om man sitter för mycket leder det till olika besvär. Stillasittande innebär för de allra flesta muskler nästan fullständig vila. Redan genom att stiga upp och stå ökar man energikonsumtionen med 13–20 % och muskelaktiviteten med 200 %.  

Det är det långvariga sittandet som är illa. Oavbrutet stillasittande är skadligt för kroppen. Genom att stiga upp tillräckligt ofta förbättrar du din hälsa och hjärnan fungerar också bättre.  

Sitter du för mycket? Läs mera om att sitta och om att ta korta pauser: ”Pauser i arbetet

Fill out my online form.

Sitt rätt

Man kan lindra på symptomen av stillasittandet genom att sitta på rätt sätt. Det viktigaste är att du byter ställning tillräckligt ofta. Varje gång du sitter ner skall du fästa din uppmärksamhet vid hur du sitter – både hemma, i skolan och på jobbet.  
Fill out my online form.

Pausgymnastik

Studeranden sitter ofta väldigt mycket. Man kan ändå enkelt och med en liten förändring minska på det dagliga sittandet. Pausgymnastik är ett utmärkt sätt. Det får blodet att strömma till musklerna och förbättrar koncentrationsförmågan.  

Det är också med tanke på arbetslivet att rekommendera att man inkluderar pausgymnastik i sina egna dagliga rutiner. Samtidigt som du förebygger den belastning som ett tungt arbete och dåliga arbetsställningar innebär för kroppen sköter du också om din arbetsförmåga. 

Pausgymnastik är både enkelt och snabbt att utföra. Det räcker med ett par minuters tänjning, och så avslutar du med att röra på och sträcka ut dina stela kroppsdelar. Läs mera om pausgymnastik: ”Pauser i arbetet

Fill out my online form.

Grupparbete: Program under pauserna

De är lätt hänt att man sitter för mycket i skolan. Ofta sitter man sedan också under fritiden vid tv:n eller datorn. Det lönar sig att under skoldagen ta pauser i sittandet. Det lönar sig att nu redan göra pausgymnastik till en del av sina egna rutiner – då är det också lättare att behålla den här vanan senare i arbetslivet.   

Det lönar sig att stiga upp med 30–45 minuters mellanrum. Förutom pauserna är det också bra att hålla ett öga på och ändra sin sittställning så ofta som möjligt. 

Fill out my online form.