PAUSER I ARBETET

Motion förbättrar arbetsförmågan 4/6
En teckning av en frisör som maniskt jobbar med en klients hår. Kunden ser lite orolig ut.

Genom att ta korta pauser under arbetsdagen kan du minska på den skadliga ansträngning och belastning som kroppen utsätts för. När du tar paus tillräckligt ofta orkar du bättre och dessutom arbetar du effektivare. Tillräckligt många pauser piggar upp och minskar på risken för skador och olyckor i arbetet. Det är också viktigt att ta pauser under arbetsdagens lopp för att förebygga problem med muskler och ledband. 

Med hjälp av pausgymnastik kan du sträcka på de muskler som du har använt under arbetsdagens lopp, eller väcka till liv andra muskler som du inte har använt. Det lönar sig att inkludera pausgymnastik i din dagsrutin redan när du är ung. När du blir äldre kommer du att tacka dig själv för det.

Pausgymnastik är ett hälsosamt alternativ till rökpauser. Om du under pauserna har lust att gå ut och röka kan du istället pröva på att röra på dig. Du kan alltså med hjälp av motion avleda din uppmärksamhet från röksuget.

Du kan under pausgymnastiken med hjälp av olika rörelser till exempel tänja eller väcka upp dina muskler. På så sätt får du igång blodcirkulationen i musklerna. Man kan göra pausgymnastiken ännu effektivare med hjälp av olika tyngder, gummiband eller till exempel en gymnastikpinne. Det lönar sig att gymnastisera ett par gånger under dagens lopp. När du sitter eller står skall du se till att du får ett kort avbrott en gång i halvtimmen.

Tips inför pausgymnastiken

Fysiskt tungt arbete
 • Tänj, det är bra för musklerna!
 • Räta på ryggen.
 • Sträck på armar och ben.
 • Rulla på axlarna.
 • Under arbetsdagens lopp skall du regelbundet tänja i 5–15 sekunder.
 • Under kaffe- och lunchpauserna kan du göra 3–5 gymnastikrörelser som till exempel får axelmusklerna att arbeta.
 • Om du under arbetsdagen hela tiden upprepar samma rörelse skall du emellanåt ta korta (ca 10 s) pauser.
Ståarbete
 • Häng till exempel i en pull up-stång och sträck på ryggen.
 • Luta mot bordet och flytta över tyngden från det ena benet till det andra.
 • Lyft upp benen.
 • Sitt en stund och skaka på benen/rulla på vristerna.
 • Lyft upp händerna och sträck dig sedan nedåt. Det sträcker på ryggen.
 • Tänj i 5–15 sekunder regelbundet under arbetsdagens lopp.
 • Under kaffe- och lunchpauserna kan du göra 3–5 gymnastikrörelser som till exempel får axelmusklerna att arbeta.
Sittarbete och arbete vid bildskärm
 • Rulla på armarna och axlarna.
 • Tänj på musklerna i nacke och hals.
 • Häng till exempel i en pull up-stång och sträck på ryggen.
 • Ta några steg (till exempel till skrivaren eller för att hämta kaffe).
 • Spring uppför trapporna.
 • Tänj i 5–15 sekunder regelbundet under arbetsdagens lopp.
 • Under kaffe- och lunchpauserna kan du göra 3–5 gymnastikrörelser som till exempel får axelmusklerna att arbeta.

Kolla också in tipsen för hur du kan träna musklerna i nacke och axlar

Det är skadligt att sitta

Långvarigt sittande leder till flera hälsoproblem. När du sitter skall du alltså komma ihåg att ta pauser. Det är inte heller bra för kroppen att efter en tung arbetsdag ligga ned hela resten av dagen. När du rör på dig fungerar matsmältningen och du återhämtar dig snabbare efter den ansträngning som arbetet innebar.