HELA LEDER

Motion förbättrar arbetsförmågan 3/6

Kroppen utför de rörelser som vi har i tankarna, utan att vi behöver fundera på detaljerna. När vi vänder på huvudet behöver vi inte tänka på vilka av de tiotals muskler vi har i halsen som drar ihop sig och vilka som slappnar av. Vi bara vänder på huvudet.  

Fäst medvetet uppmärksamhet vid din arbetsställning, skulle du kunna arbeta i en bättre ställning eller slutar det med att du överbelastar dina leder eller någon enskild muskel?

En teckning av en person som böjer sig. Rörelsen belastar ländryggen.

 

Om du arbetar länge i en framåtlutad ställning kommer diskarna efter månader och år så småningom att försvagas, vilket kan leda till diskbråck. När man sitter eller står i en framåtlutad ställning och samtidigt vrider på ryggen mångdubblas belastningen på diskarna och ligamenten – särskilt om du samtidigt använder kraft för att lyfta eller flytta på något.

En teckning av en person som målar en vägg. Rörelserna belastar axeln.

 

Om man konstant arbetar med armarna upplyfta kan det leda till att slemsäcken i axeln kläms ihop, sväller upp, styvnar och inflammeras. Om slemsäcken är inflammerad är det smärtsamt eller till och med omöjligt att lyfta upp armarna.

En teckning av en person som står på knä och planterar en växt i en kruka. Ställningen belastar knäna.

Att arbeta på huk belastar knäna. Om man står stilla på ett hårt underlag ökar också belastningen på knäleden. Man skall försöka undvika att arbeta på knä. Om det inte går att undvika skall man använda knäskydd.

Om en arbetsställning känns obekväm är det ett tecken på överbelastning

Om man använder ordentligt med kraft och upprepar samma rörelse många gånger samtidigt som lederna är i en dålig position kan det leda till belastningsskador. Under gynnsamma förhållanden kan en skada uppkomma redan på en kort tid.  

Förändringar i vävnaden kan vara oåterkalleliga och därför går utvecklingen inte lika fort åt andra hållet. Du kan förstås ändra på vad du håller på med redan innan det börjar kännas obekvämt.

En god muskelkondition skyddar dina leder

Om du ofta är tvungen att arbeta i en besvärlig ställning är en god muskelkondition och bra rörlighet det enda sättet att skydda dig själv.  

När man är trött fungerar inte nervsystemet som det skall och man reagerar långsammare. Rörelserna blir klumpigare och risken för belastningsskador ökar.

När du står eller sitter framåtböjd tar ryggen skada

Ryggraden består i praktiken av 24 ben som är radade på varandra. Mellan benen finns det leder och diskar, som gör det möjligt för oss att röra på ryggraden.

När du böjer dig framåt:

  • hävstången i ryggen ökar och musklerna är tvungna att arbeta mycket hårdare.
  • ligamenten som stöder ryggen sträcks ut.
  • diskarna hamnar i kläm och då kan de till exempel trycka på en nerv, vilket kan vara smärtsamt.

Att stå på huk är illa för knäna

Knäleden är egentligen planerad för att vi skall gå. När vi står måste ditt knä bära upp hela din kroppsvikt. Extremlägen ökar alltid belastningen på ledernas konstruktioner.

Armen gör det som axeln befaller

Axeln är kroppens mest rörliga led och axelkonstruktionen är mera utvecklad än den mest avancerade industrirobot (däremot har vi sparat på serviceintervallerna). Varje gång du rör på armen rör du också på axeln. 

  • Ju högre och längre bort från kroppen du håller händerna, desto mera belastas axlarna.
  • När du under en liten stund låter armarna hänga ner längs med kroppen återgår blodcirkulationen till vävnaderna, vilket förebygger uppkomsten av belastningsskador.