UPPGIFTSKORT

HÄLSOKOMPETENS 1/6

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om hur du kan upprätthålla din hälsa. Du kommer att få fundera över näring, sömn, psykisk hälsa, rusmedel, sexuell hälsa, trafikbeteende, människorelationer och alla de beslut som du dagligen fattar och som påverkar din hälsa.  

Tanken är att du skall fundera över dval och levnadsvanor som påverkar ditt välmående och kanske också göra dig själv en stor tjänst: besluta dig för att sköta om din egen hälsa.  

Välmående handlar om många små beslut som tillsammans har en väldigt positiv inverkan på ditt liv.  

Vad är hälsa?

Ett litet beslut om dagen

Små handlingar inverkar enormt mycket på hur du mår. Det kan handla om att börja promenera till skolan, äta mera grönsaker eller besluta sig för att se till att man sover ordentligt om natten.
Fill out my online form.

Veckoschema 1: Planering

En bra dag innehåller tillräckligt med vila och sömn, hälsosam mat och en lämplig dos motion. När du ser till att du får allt det här signalerar du också åt dig själv att du är viktig – det lönar sig att sköta om sig själv. En regelbunden dygnsrytm hjälper dig att må bra. Du kan till exempel se till att du alltid lägger dig och stiger upp vid samma tidpunkt. Måltider, studier, motion och avkoppling hjälper dig att dela in din dag i en regelbunden rytm. (Nyytin Elämäntaitokurssi®) 

Planera ett eget veckoschema. Kopiera den bifogade tabellen i ett Word- eller Exceldokument. Fyll i tabellen eller rita av den på ett papper och följ med hjälp av den med din vecka. När du planerar veckan skall du försöka hitta en regelbunden dygnsrytm. Se till exempel till att du alltid intar dina måltider vid bestämda tidpunkter. Glöm inte bort att du behöver tid också för att vila och för att göra roliga saker! 

Anteckna till exempel nedanstående punkter i ditt veckoschema. Använd dig av bokstavskoderna när du gör dina anteckningar i tabellen.  

Sömn och måltider 

F = frukost 

L = lunch 

Me = mellanmål  

M = middag  

KM = kvällsmål  

NS = nattsömn 

DS = dagsömn 

Studier och eventuellt arbete 

S = studier 

A = arbete  

Motion 

KT = Konditionsträning (promenad, löpning, dans) 

MT = Muskelträning (muskelkondition) 

VM = Vardagsmotion 

Hobbyer och fritid (dvs. att vara och njuta) 

H = hobbyer 

K = kreativ verksamhet 

V = vara och koppla av 

ST = skärmtid (datorer, television, mobilapparater) 

Sociala relationer (dvs. kompisar, tid med familjen osv.) 

Fa = Familj 

Vä = Vänner 

Ko = Kompisar 

Ö = Övriga människorelationer 

Ladda ner filen

Fill out my online form.

Veckoschema 2: Uppföljning

En bra dag innehåller tillräckligt med vila och sömn, hälsosam mat och en lämplig dos motion. När du ser till att du får allt det här signalerar du också åt dig själv att du är viktig – det lönar sig att sköta om sig själv. En regelbunden dygnsrytm hjälper dig att må bra. Du kan till exempel se till att du alltid lägger dig och stiger upp vid samma tidpunkt. Måltider, studier, motion och avkoppling hjälper dig att dela in din dag i en regelbunden rytm. (Nyytin Elämäntaitokurssi®) 

Följ under en veckas tid med hur du använder din dagliga tid. Kopiera den bifogade tabellen i ett Word- eller Exceldokument. Fyll i tabellen eller rita av den på ett papper och följ med hjälp av den med din vecka. När du under en veckas tid har följd med din tidsanvändning skall du återvända till föregående uppgift där du planerade ditt veckoschema. Jämför det planerade schemat med hur det sedan blev i praktiken.  

Anteckna till exempel nedanstående punkter i ditt veckoschema. Använd dig av bokstavskoderna när du gör dina anteckningar i tabellen.   

Sömn och måltider 

F = frukost 

L = lunch 

Me = mellanmål  

M = middag  

KM = kvällsmål  

NS = nattsömn 

DS = dagsömn 

Studier och eventuellt arbete 

S = studier 

A = arbete  

Motion 

KT = Konditionsträning (promenad, löpning, dans) 

MT = Muskelträning (muskelkondition) 

VM = Vardagsmotion 

Hobbyer och fritid (dvs. att vara och njuta) 

H = hobbyer 

K = kreativ verksamhet 

V = vara och koppla av 

ST = skärmtid (datorer, television, mobilapparater) 

Sociala relationer (dvs. kompisar, tid med familjen osv.) 

Fa = Familj 

Vä = Vänner 

Ko = Kompisar 

Ö = Övriga människorelationer

Ladda ner filen

Fill out my online form.