UPPGIFTSKORT

HÄLSOKOMPETENS 6/6

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om hur du kan upprätthålla din hälsa. Du kommer att få fundera över näring, sömn, psykisk hälsa, rusmedel, sexuell hälsa, trafikbeteende, människorelationer och alla de beslut som du dagligen fattar och som påverkar din hälsa.  

Tanken är att du skall fundera över dval och levnadsvanor som påverkar ditt välmående och kanske också göra dig själv en stor tjänst: besluta dig för att sköta om din egen hälsa.  

Välmående handlar om många små beslut som tillsammans har en väldigt positiv inverkan på ditt liv.  

Sexuell hälsa och människorelationer

Förhållanden

När man har att göra med andra människor uppstår det oundvikligen människorelationer. Det innebär i all enkelhet en relation mellan två eller flera personer. För att försäkra sig om att relationerna förblir goda lönar det sig att fundera över hur man behandlar andra. I alla människorelationer finns det både goda och dåliga stunder.  

När man sällskapar är man tvungen att lära sig relationsfärdigheter och i ett förhållande får man verkligen en chans att träna på dem. När man sällskapar är man alltid tvungen att ta den andra i beaktande. Ett sällskapande par bestämmer själva tillsammans hur spelreglerna för deras relation skall se ut. Relationen grundar sig på tillit och på att man känner sig bra och trygg i den andras sällskap.

Observera att du, om du inte vill skicka uppgiftskortet via e-post, också kan skriva ut eller kopiera det färdiga kortet.

Fill out my online form.

Preventivmedel bidrar till sexuell hälsa

Sexuell hälsa är det delområde av vår hälsa som har att göra med sexualitet och sex. Sexuell hälsa är något man bygger upp stegvis under hela sitt liv. Det är att växa upp och utvecklas till man och kvinna och att förstå det, men det innebär också att man värdesätter och skyddar sig själv och den andra. Med tanke på den sexuella hälsan är det precis lika viktigt att förstå när man skall söka sig till läkare på grund av problem i tonåren, som att kunna skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.  

En viktig sak när det gäller att sköta om sin sexuella hälsa är att se till att man använder preventivmedel. Behovet av preventivmedel förändras under förhållandets olika faser och beroende på din livssituation. Kondom är ofta det första och bästa preventivmedlet, för när du använder kondom på rätt sätt skyddar den både mot sexuellt överförbara sjukdomar och mot graviditet (men inte mot moralisk baksmälla och ånger, mot dem skyddar endast sunt förnuft). När du använder kondom visar du också att du bryr dig om dig själv och värdesätter din partner.

Observera att du, om du inte vill skicka uppgiftskortet via e-post, också kan skriva ut eller kopiera det färdiga kortet.

Fill out my online form.