UPPGIFTSKORT

HÄLSOKOMPTENS 3/6

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om hur du kan upprätthålla din hälsa. Du kommer att få fundera över näring, sömn, psykisk hälsa, rusmedel, sexuell hälsa, trafikbeteende, människorelationer och alla de beslut som du dagligen fattar och som påverkar din hälsa.

Tanken är att du skall fundera över dval och levnadsvanor som påverkar ditt välmående och kanske också göra dig själv en stor tjänst: besluta dig för att sköta om din egen hälsa.

Välmående handlar om många små beslut som tillsammans har en väldigt positiv inverkan på ditt liv.

Rusmedel och beroende

Alkoholbruk och sociala relationer

En människas alkoholbruk inverkar också på andra människor än den som dricker. Alkohol förstärker känslorna, minskar på hämningarna, ökar på impulsiviteten och sänker blodsockret. Alla de här faktorerna leder till att berusade människor beter sig på ett annat sätt än när de är nyktra. Effekterna är individuella.

Observera att du, om du inte vill skicka uppgiftskortet via e-post, också kan skriva ut eller kopiera det färdiga kortet.

Fill out my online form.

Bra och dålig fest

På fester träffar man nya människor, stärker existerande vänskapsband och roar sig. Man använder ofta alkohol för att höja på stämningen och många tycker att alkohol gör det lättare att umgås. Man kan naturligtvis uppnå och vara med om samma saker också utan alkohol.    

Festandet fyller alltså många syften. I den här uppgiften skall du fundera på vad som gör en fest till en bra eller till en dålig fest. 

Fill out my online form.

Rökning och tobaksprodukter

Alla känner till riskerna och följderna av rökning, men vet du vilka fördelar det finns med att sluta röka? 

Fundera en stund över vad som händer när en människa minskar på rökandet eller slutar röka helt och hållet? 

Fill out my online form.