UPPGIFTSKORT

HÄLSOKOMPETENS 5/6

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om hur du kan upprätthålla din hälsa. Du kommer att få fundera över näring, sömn, psykisk hälsa, rusmedel, sexuell hälsa, trafikbeteende, människorelationer och alla de beslut som du dagligen fattar och som påverkar din hälsa.

Tanken är att du skall fundera över dval och levnadsvanor som påverkar ditt välmående och kanske också göra dig själv en stor tjänst: besluta dig för att sköta om din egen hälsa.

Välmående handlar om många små beslut som tillsammans har en väldigt positiv inverkan på ditt liv.

Trafikbeteende

På rätt sätt i trafiken

Alla vet varför det finns trafikregler. Av någon underlig anledning så följer alla dem ändå inte alltid. Ungdomar förorsakar med sitt eget beteende många farliga situationer. Det kan bero på att kompisarna trycker på eller på egen tanklöshet. Trots att alla ungdomar känner till lagarna och trafikreglerna tar många helt onödiga risker: de överskattar sina egna möjligheter och underskattar riskerna.  
Fill out my online form.