UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 3/7

Här nedan hittar du uppgifter där du får fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga. Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, -ergonomi, -planering och -miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde.

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap. 

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det.

Om att ta pauser och om att orka på jobbet

På alerten

På arbetsplatsen skall man vara uppmärksam på omgivningen och fokusera på det som berör arbetet, arbetsredskapen, maskinerna och eventuella kunder. Din grad av uppmärksamhet är ett mått på hur alert du är. Att vara på alerten är en förutsättning för att hjärnan skall fungera normalt och för att man skall hålla sig vaken och arbetsförmögen. När din uppmärksamhet sjunker är du mindre fokuserad och risken för en olycka ökar.  

Det finns ett samband mellan hälsosamma levnadsvanor och uppmärksamhet, arbetssäkerhet och arbetsförmåga. 

Kost 

 • En regelbunden måltidsrytm som passar just din vardag utgör grunden för allting.
 • Med en regelbunden och mångsidig kost garanterar du att ditt blodsocker hålls på en jämn nivå under hela dagen, och då är du hela tiden är fokuserad och presterar bra. 

Sömn och vila 

 • Tillräckligt med sömn av god kvalitet är viktigt för hälsan, det hjälper dig att orka både på jobbet och under fritiden.
 • Behovet av sömn är individuellt. I medeltal behöver vuxna 7–9 timmar/dygn.
 • Under sömnen återhämtar sig kroppen från alla ansträngningar, handlingsförmågan återvänder, den fysiska tröttheten försvinner och framför allt hjärnan återhämtar sig.  

Motion och fritidsintressen 

 • Tillräckligt med motion, och den goda fysiska kondition det leder till, återspeglar sig i färre sjukfrånvarodagar, bättre arbetsförmåga och levnadsår av högre kvalitet.
 • Dessutom hjälper en god fysisk kondition att hantera arbetsrelaterad stress och att koppla av, minskar på sömnlöshet och förbättrar sömnkvaliteten, höjer på självförtroendet och inverkar positivt på arbetsprestationen.
 • Förutom motion ger också andra trevliga fritidsintressen, som till exempel musik, en bra motvikt till arbetet och hjälper dig att återhämta dig och koppla av.
Fill out my online form.

Pauser i arbetet

Det lönar sig att ta en kort paus i arbetet då när det är möjligt. När man tillräckligt ofta tar små pauser belastar arbetet inte hälsan på ett skadligt sätt. På lång sikt leder tillräckligt många korta pauser också till att man arbetar effektivare. Dessutom piggar pauserna upp och bidrar till att minska på missöden och olyckor i arbetet. Pauserna hjälper också att förhindra muskel- och ledsjukdomar. 

Ta en kort paus redan innan du märker symptom på trötthet. Vad det lönar sig att göra under pausen för att du skall få tillräckligt med omväxling och återhämtning beror på ditt arbetes natur. Det är bra att röra på sig om man har suttit stilla en längre stund. Om arbetet är fysiskt tungt lönar det sig att under pausen göra något mindre kroppsligt. Tänjning är bra för musklerna. Det är bra om man under pausen under en kort stund kan få bort tankarna på arbetet.    

Arbetet är väl ordnat med tanke på pauser om: 

 • det är möjligt att avbryta arbetet för att ta paus
 • man har kommit överens om återhämtningspauser
 • man kan ta de pauser som man har kommit överens om
 • arbetstagarna håller de pauser som man har kommit överens om och man undviker att hålla pausen
 • i slutet av dagen eller i samband med lunchen.
Fill out my online form.

Hur använder du din tid?

Det lönar sid att planera hur man skall använda sin tid, eftersom god tidsplanering bidrar till att minska på känslan av stress. En smidig vardag har en positiv inverkan på ditt välmående. När du planerar din tidsanvändning löper vardagen bättre och du känner att du har kontroll över den. Det lönar sig ändå att inte planera precis allting på förhand. Det är bra att lämna lite utrymme också för fritid och avkoppling.   

Balans mellan studier, arbete och vila är viktigt med tanke på ditt välmående. En fungerande vardag består av uppiggande sömn, motion, vila, mat och en vettig dygnsrytm. (Nyytin Elämäntaitokurssi®) 

Följ under ett dygn med hur du använder din tid. Du kan rita en klocktavla och på den anteckna hur du använder din tid. Ta en bild på klocktavlan och bifoga den i slutet av uppgiften. Skriv upp på klocktavlan vad du gör under dygnet. Du kan skilja mellan olika aktiviteter genom att använda olika färgs penna eller olika symboler.  

 • Sömn: nattsömn och tupplurar
 • Mat: måltider och mellanmål under ett dygn
 • Skolarbete: tid som du spenderar i skolan, läxläsning och skolresor
 • Arbete
 • Motion under fritiden
 • Övriga fritidsintressen
 • Skärmtid: all tid framför television, dator och mobilapparater
 • Hushållsarbete: städning, inköp, klädvård osv.
Fill out my online form.