UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 1/7

Här nedan hittar du uppgifter där du får fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga. Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, -ergonomi, -planering och -miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde.

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap. 

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det.

Ergonomi

Förbättra arbetsställningen

När man arbetar i en bra arbetsställning löper arbetet smidigare. Under en bra arbetsdag står man, man rör på sig, sitter och tar pauser. Försök att byta arbetsställning under arbetsdagens lopp. Redan små förändringar kan förhindra att leder och muskler belastas. Läs mera om vad man kan göra för att förbättra sin arbetsställning så att arbetet löper smidigare.  

Din uppgift är att hitta och fotografera en bra och en dålig arbetsställning.

Fill out my online form.

Ergonomi

Med hjälp av ergonomi anpassar man arbetet, arbetsmiljön och det övriga operativsystemet så att det motsvarar den enskilda människans egenskaper och behov. Med hjälp av ergonomi kan man förbättra människans säkerhet, hälsa och välmående samt se till att arbetet löper effektivt och utan störningar. 

Genom att fästa uppmärksamhet vid ergonomin förebygger du arbetsrelaterade olyckor och förhindrar att kroppen belastas på ett skadligt sätt. Man utnyttjar ergonomi inom alla yrkesbranscher, men behoven och tillämpningen varierar. När man skall förhindra belastningsskador och välja rätt arbetssätt måste man för varje arbete och varje arbetsmiljö hitta egna skräddarsydda lösningar.  

När man arbetar skall man undvika ensidig belastning av kroppen och man skall försöka att inte hålla lederna i extremläge. Arbetsuppgifter som utförs med händerna belastar lederna i händer och överarmar. Sittarbete belastar rygg, nacke och hals medan stående arbete belastar ben och rygg. Om man oavbrutet står eller sitter i samma arbetsställning kan det leda till statiska, bestående muskelspänningar. Dessutom kan lederna och ryggen belastas på ett ofördelaktigt sätt. Det lönar sig att med jämna mellanrum göra ett kort avbrott i arbetet och till exempel röra på sig lite. 

Arbetets fysiska belastning, det vill säga hur tungt det är för personen som utför det, beror på förhållandet mellan de krav arbetet ställer och personens fysiska kondition. Samma arbete belastar en person med god kondition mindre än det belastar en person med dålig kondition. Man kan minska på den fysiska belastningen genom att utveckla sådana arbetssätt och -metoder som gör arbetet lättare, genom att se till att arbetsplatserna och verktygen är ergonomiska samt genom att ta tillräckligt många korta pauser i arbetet.  

Läs mera om att arbeta smidigt.

Fill out my online form.