UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 6/7

Här nedan hittar du uppgifter där du r fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, ergonomi, planering och miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde. 

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap.  

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det. 

Arbetslivsfärdigheter

Arbetslivet i förändring

Yrkesbranscherna och arbetsuppgifterna förändras i takt med att teknologin och arbetsmetoderna utvecklas. Möjligheterna i arbetslivet har ökat, men man måste hela tiden utveckla sina egna färdigheter för att hänga med i de förändringar som sker i arbetslivet. En del arbetsplatser försvinner och samtidigt uppstår det nya. Utvecklingen inom informationstekniken är ett bra exempel. Ännu i slutet av 1990-talet var mobiltelefonerna stora och otympliga. Nuförtiden använder man inte längre telefonen huvudsakligen för att ringa samtal, utan man sköter många arbetsrelaterade ärenden med den; man läser till exempel e-post, deltar i videokonferenser och använder sociala medier. Robotar och automatisering ersätter också allt fler arbetstagares arbetsinsats.   

Utvecklingen och förändringen syns på alla arbetsplatser. I takt med att teknologin och arbetet utvecklas måste man hela tiden lära sig nya saker. När man lär sig nytt och studerar har man också bättre förutsättningar att fungera i arbetslivet i framtiden. Det här kallas för livslångt lärande. Det lönar sig att följa med hur din egen bransch utvecklas så att du hänger med i svängarna.  

Hur förändras arbetslivet i din bransch och vad innebär livslångt lärande för dig? Svara på nedanstående frågor och skicka sedan svaren till din lärares e-post.  

Källa:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Fill out my online form.

Minneslista

Alla har ibland bråttom. Man borde hinna göra både det ena och det andra och hinna hit och dit. Som tur var kan man ändå kontrollera kaoset. Brådskan kan också vara till nytta. Ibland är det bra att man har bråttom, att det finns tidtabeller och att någon skyndar på en så att arbetet blir gjort.  

När man har bråttom kan det ändå ibland kännas som om man inte får någonting alls gjort. Man har så mycket att göra att man inte riktigt vet var man skall börja. Då är det bäst att sätta sig ner och skriva upp allting i prioriteringsordning. När man släckt bränderna kan man sedan koncentrera sig på att sköta de mindre brådskande uppgifterna ordentligt.

Gör upp en minneslista för veckan. Skriv först upp allt det som du skall göra under veckan eller det som har blivit på hälft och det som du skall komma ihåg. Sedan skall du ordna uppgifterna enligt följande prioriteringar:  

NU: jag gör det genast
SNART: jag gör det så fort jag hinner
SENARE: jag gör det sen när jag har tid  

Stryk över uppgifterna på listan an efter att du får dem gjorda. När du på det här sättet organiserar allt som skall göras är det lättare för dig att få en bild av hur du använder din tid. När du på pappret ser konkret vilka uppgifter som ännu är ogjorda och kanske också vilka du redan har skött om kommer du också att känna att det är lättare att ha kontroll över din egen tid.

Fill out my online form.

Vad är viktigt för mig?

De saker du tycker att är viktiga och bra i livet är saker som du värdesätter. Det kan till exempel vara målsättningar som får dig att göra vissa val i livet och som påverkar hur du förhåller dig till saker. Dina värderingar påverkar dina dagliga val, och därför är det bra att ibland stanna upp och fundera över dem.  

Ibland kan det också vara bra att fundera över om man gör sina val utifrån sina egna värderingar och principer, eller om man ibland handlar i strid med sina egna åsikter. Vilka saker tycker du att är viktiga och betydelsefulla? 

Fråga dig själv: Varför gör jag på ett visst sätt? Gör jag mina val utifrån det jag värdesätter och tycker är bra eller har jag ibland gjort något bara för att andra gör så. Bekanta dig med dina värderingar med hjälp av modellen Värderingsrymden (pdf), som är utgiven av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Källa:
Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, MIELI Psykisk Hälsa Finland
www.mieli.fi

Fill out my online form.

Intressekarta

Ibland kan man känna att man inte riktigt vet vad man vill ha ut av livet. Det gör gott att emellanåt stanna upp och fundera på vilka saker man faktiskt är intresserad av och vad man skulle vilja åstadkomma i livet. Det är inte särskilt svårt att hitta det man är intresserad av. Man behöver bara besluta vilka saker som är viktiga för en och fundera över varför man gör de saker man gör.  

En intressekarta är ett bra sätt att kartlägga och skriva ner de saker man gillar. Kartan hjälper dig att rangordna och se hur du skulle kunna ordna ditt eget liv så att du är nöjd och kan njuta av det. Kartan kan också hjälpa dig att förstå vem du verkligen är. (EHYT:s publikation: Ammattiosaajan hyvä elämä) 

Gör en egen intressekarta.  

Ta ett papper av storleken A4. Fyll det med sådana saker som du gillar att göra. Skriv till exempel ”läsa”, ”skriva”, ”göra mat”, ”köra bil”, ”fotografera”, ”resa” och så vidare.  

  • Poängsätt varje punkt med ett poäng mellan ett och tre. 
  • De högsta poängen (3) ger du sådana saker som du skulle kunna göra nu genast. 
  • Två poäng (2) skriver du bredvid sådana saker som kräver lite mera arrangemang. Det är saker som du ändå kan göra, om du bara lyckas ordna med tid eller pengar.  
  • Ett poäng (1) ger du till sådana saker som du skulle vilja göra, men som du inte har möjlighet att göra.  

Titta nu på de punkter som fick ett eller två poäng. Finns det något du kunde göra som skulle få ettorna och tvåorna att bli treor? Med utbildning kan man komma vidare i en viss riktning, men om man till exempel kombinerar utbildning och hobbyer kan man göra många fler saker. 

Vi antar att du till exempel antecknade på pappret: köra bil, skriva och göra mat. Om du studerar logistik kommer du till exempel att bli långtradarförare. Då kan dgöra skrivning och matlagning till en hobby genom att börja skriva en matlagningsblogg.  

Fill out my online form.