TEHTÄVÄKORTIT

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 3/7

Täältä löydät tehtäviä, joissa pohdit ja arvioit omaan alaasi ja toimintaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyysi. Pääset pohtimaan oman tutkintoalasi työturvallisuutta, työergonomiaa, työn suunnittelua, työympäristöä ja esimerkiksi työelämän sääntöjä.

Tavoitteena on oppia, millaisia ovat oman ammattisi työkyvyn haasteet, mitkä asiat vaikuttavat työkykyysi, miten voit itse vaikuttaa siihen ja millä asioilla pidät yllä omaa sekä koko työyhteisösi työkykyä.

Omalla toiminnalla, hyvällä työn suunnittelulla ja arvioinnilla voit vaikuttaa omaan työkykyysi.

Työn tauottaminen ja työssä jaksaminen

Vireystila

Työpaikalla täytyy tarkkailla ympäristöä ja havainnoida asioita, jotka liittyvät työhön, työvälineisiin, koneisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin. Vireystila kuvaa ihmisen virkeyden astetta. Hyvä vireystila on edellytyksenä aivojen normaalille toiminnalle, hereillä pysymiselle ja työkyvylle. Vireystilan laskiessa myös tarkkaavuus heikkenee ja tapaturmariski kasvaa.

Terveellisillä elintavoilla on yhteys vireyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn.

Ravinto

 • Kaiken perustana on säännöllinen, omaan arkeen sopiva ateriarytmi.
 • Säännöllinen ja monipuolinen ateriointi takaa, että verensokeri pysyy tasaisena koko päivän, jolloin vireystila ja työteho säilyvät hyvänä.

Uni ja lepo

 • Riittävä ja hyvänlaatuinen uni on tärkeää terveydelle, se auttaa jaksamaan työssä ja vapaa-ajalla.
 • Unen tarve on yksilöllinen. Unta tarvitaan normaalisti keskimäärin 7 – 9 tuntia / vuorokausi.
 • Nukkuessa elimistö elpyy rasituksista ja toimintakyky palautuu, fyysinen väsymys poistuu ja erityisesti aivojen toiminta elpyy.

Liikunta ja harrastukset

 • Riittävä liikunta ja sen mukanaan tuoma fyysisen kunto näkyy vähäisempinä sairauspoissaoloina, työkyvyn paranemisena ja laadukkaampina elinvuosina.
 • Lisäksi fyysinen kunto auttaa hallitsemaan työstressiä ja rentoutumaan, vähentää unettomuutta ja antaa virkistävän unen, parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen.
 • Liikunnan ohella myös muut mielekkäät harrastukset kuten musiikki antavat hyvää vastapainoa työlle ja auttavat palautumaan sekä rentoutumaan.
Fill out my online form.

Työn tauottaminen

Työtä on järkevää tauottaa tilaisuuden salliessa. Riittävällä tauotuksella kokonaiskuormitus pysyy tasolla, joka ei ole haitallinen terveydelle. Riittävä tauotus on pitkällä aikavälillä myös työn tehokkuuden kannalta hyväksi perusteltua. Lisäksi työn riittävä tauottaminen virkistää ja auttaa välttämään vahinkoja ja tapaturmia työssä. Taukojen pitäminen työn lomassa on tärkeää myös lihas- ja nivelvaivojen ehkäisemiseksi.

Pidä taukoja jo ennen väsymysoireita. Työstä riippuu millainen palautuminen antaa sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa elpymisen. Jos on istunut pitkään paikallaan, niin silloin on hyvä liikkua. Ja jos työ fyysisesti raskasta, niin silloin tauon aikana kannattaa tehdä jotain vähemmän ruumiillista. Venyttely huoltaa lihaksistoa. Taukojen aikana voi olla hyvä, jos saa työasiat hetkeksi pois mielestä.

Työjärjestelyt ovat kunnossa tauotuksen osalta kun:

 • työ on mahdollista keskeyttää tauon pitämiseksi
 • elpymistauoista on sovittu
 • sovitut tauot voidaan toteuttaa
 • työntekijät pitävät sovitut tauot, taukoajan keräämistä esim. työpäivän loppuun tai lounastunnin yhteyteen vältetään.
Fill out my online form.

Mihin käytät aikasi?

Ajankäyttöä on hyvä suunnitella, sillä se auttaa vähentämään stressiä. Arjen sujumisella on iso merkitys hyvinvoinnillesi. Ajankäytön suunnitteleminen mahdollistaa sen, että arki sujuu ja koet hallitsevasi sitä. Kaikkea ei kannata kuitenkaan suunnitella etukäteen. On hyvä jättää tilaa myös vapaa-ajalle ja rentoutumiselle.

Tasapaino opiskelun, työn ja levon välillä merkitsevät hyvinvoinnille paljon. Virkistävä uni, liikkuminen, lepo, ruokailu ja hyvä päivärytmi rakentavat sujuvaa arkea. Aiheesta lisää verkkosivustolla Nyytin Elämäntaitokurssi®

Seuraa ajankäyttöäsi yhden vuorokauden ajan. Voit piirtää kellotaulun ja seurata ajankäyttöäsi siihen. Ota kuva kellotaulusta ja liitä se tehtävän loppuun. Merkitse kellotauluun, mitä teet vuorokauden aikana. Voit erotella eri toimintoja värikynillä tai erilaisin merkein.

 • Nukkuminen: yöunet ja päivätorkut
 • Ruokailu: vuorokauden aikana syödyt ateriat ja välipalat
 • Koulutyö: koulussa vietetty aika, läksyjen teko ja koulumatkat
 • Työ
 • Vapaa-ajan liikunta
 • Muut harrastukset
 • Ruutuaika: kaikki television, tietokoneen ja mobiililaitteiden parissa vietetty aika
 • Kotityöt: siivous, kaupassa käynti, vaatehuolto ym.

 

Fill out my online form.