TEHTÄVÄKORTIT

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 7/7

Täältä löydät tehtäviä, joissa pohdit ja arvioit omaan alaasi ja toimintaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyysi. Pääset pohtimaan oman tutkintoalasi työturvallisuutta, työergonomiaa, työn suunnittelua, työympäristöä ja esimerkiksi työelämän sääntöjä.

Tavoitteena on oppia, millaisia ovat oman ammattisi työkyvyn haasteet, mitkä asiat vaikuttavat työkykyysi, miten voit itse vaikuttaa siihen ja millä asioilla pidät yllä omaa sekä koko työyhteisösi työkykyä.

Omalla toiminnalla, hyvällä työn suunnittelulla ja arvioinnilla voit vaikuttaa omaan työkykyysi.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla oppimassa!

Työpaikalla tapahtuva oppiminen valmentaa sinua tulevaa työelämää varten. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana saat monipuolisen kuvan työelämästä, työssä tarvittavista taidoista ja osaamisesta. Oppimisjaksojen aikana kannattaakin pohtia omaa osaamistaan ja toimimistaan työelämässä.
Fill out my online form.

Työtä hakemassa

Työhakemuksen kirjoittamiseen kannattaa panostaa aikaa ja vaivaa. Sen avulla erottaudutaan muista hakijoista ja lisätään omia mahdollisuuksia saada työpaikka. Hyvä työhakemus on selkeä ja siitä tulee esille, että täytät työn vaatimat ominaisuudet (kuten työssä tarvittava koulutus, työkokemus ja muu osaaminen kuten kielitaito ja sosiaaliset taidot).

Työhakemus kannattaa aina tehdä suhteessa haettavaan työpaikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työhakemuksessa vastataan niihin asioihin, joita työpaikkailmoitus hakee ja asettaa hakuvaatimuksiksi.

Fill out my online form.

Työkyvyn talo

Työelämään siirtyessäsi sinun tärkein pääomasi on työkyky. Työkyky muodostuu terveydestäsi, fyysisistä ja henkisistä voimavaroista, ammattitaidosta sekä omasta motivaatiostasi ja asenteistasi. Voit itse vaikuttaa työkykyysi omilla valinnoillasi ja toiminnallasi. Työkyky kehittyy jatkuvasti kokemusten karttuessa ja oppiessasi uusia taitoja. Työkykyä kannattaa vahvistaa sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla.

Työkyvyn talossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön voimavaroja ja neljäs työn asettamia vaatimuksia. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. Alimpien kerrosten pitää olla kunnossa, että voidaan rakentaa kerroksia niiden päälle.

  1. Terveys ja toimintakyky ovat talon perusta. Elintavoilla kuten sopivalla ravinnolla, riittävällä unenmäärällä ja harrastuksilla on suuri merkitys terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.
  2. Ammatillinen osaaminen, joka kehittyy koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Voit kehittää ammattitaitoasi ja vaikuttaa siten työkykyysi.
  3. Arvot, asenteet ja motivaatio kertovat siitä, mitä työntekijä arvostaa, miten hän suhtautuu työhönsä ja millaiset asiat innostavat häntä. Työhön sopiva asenne ja arvomaailma tukee työkykyä.
  4. Työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen tarkoittavat työn asettamia vaatimuksia, työympäristöä, jossa työntekijä työskentelee ja työkavereita sekä asiakkaita, joiden parissa hän työskentelee.

Lähde: Tuominen E. ym. 2014. Työkykytaitoja nuorille. Monikulttuurisen nuoren työkyvyn edistäminen. Ryhmänohjaajan opas. Työterveyslaitos.

Fill out my online form.

Oppimisen ja hyvinvoinnin päiväkirja

Omien kokemusten kirjaaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä edistää oppimistasi. Voit tehdä tämän tehtävän yhden koulutus- tai oppisopimusviikon aikana. On hyvä, jos voit jutella havainnoistasi ja kokemuksistasi työpaikkaohjaajan, esimiehen tai opettajan kanssa. Halutessasi voit tehdä saman tehtävän usean viikon aikana – näin voit itse seurata, millaiset asiat mieltäsi askarruttaa eri viikkoina, missä asioissa olet onnistunut ja mitä oppinut.
Fill out my online form.

Yhteistyö työpaikkaohjaajan kanssa

Sosiaalisilla verkostoilla on keskeinen merkitys työelämässä. Verkostoista saat työssäsi tarvitsemaa tietoa ja tukea. Verkostoissa voit jakaa myös omia ajatuksiasi ja ideoitasi. Työpaikkaohjaajasi kanssa käymäsi vuorovaikutus on sinulle tärkeä voimavara.
Fill out my online form.