TEHTÄVÄKORTIT

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 4/7

Täältä löydät tehtäviä, joissa pohdit ja arvioit omaan alaasi ja toimintaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyysi. Pääset pohtimaan oman tutkintoalasi työturvallisuutta, työergonomiaa, työn suunnittelua, työympäristöä ja esimerkiksi työelämän sääntöjä.

Tavoitteena on oppia, millaisia ovat oman ammattisi työkyvyn haasteet, mitkä asiat vaikuttavat työkykyysi, miten voit itse vaikuttaa siihen ja millä asioilla pidät yllä omaa sekä koko työyhteisösi työkykyä.

Omalla toiminnalla, hyvällä työn suunnittelulla ja arvioinnilla voit vaikuttaa omaan työkykyysi.

Työn suunnittelu ja työympäristö

Työn kokonaisuus

Työn tehtäväkokonaisuus sisältää työhön liittyviä tehtäviä ja työvaiheita. Työvaiheisiin kuuluu esimerkiksi suunnittelua, työn valmistelua, tarkastusta, työn suorittamista, korjausta, mahdollisia säätö- ja huoltotoimenpiteitä.
Fill out my online form.

Työvälineet ja työtilat

Työssä käytettävien työvälineiden tulee olla työntekijälle, työhön ja työolosuhteisiin sopivia. Lähtökohtana on, että työvälineitä tulee voida käyttää turvallisesti ja sujuvasti. Työvälineitä saa käyttää vain niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin se on sopiva. Työpaikalla tulee käyttää niitä työvälineitä, joihin on saanut perehdytyksen ja koulutuksen. Työvälineitä käytettäessä pitää myös ottaa huomioon niiden valmistajien antamat ohjeet.

On tärkeää, että…

 • Työvälineen käyttöön on saatu perehdytys ja koulutus.
 • Työvälineen koko, muoto, paino ja pintamateriaali ovat sellaiset että välineestä saa tukevan otteen, eikä siinä ole teräviä käsiä painavia reunoja.
 • Työvälineen käyttö on mahdollisimman vaivatonta
 • Työvälinettä voi käyttää mukavassa ja ergonomisessa asennossa.
 • Tärinän ja melun on oltava mahdollisimman vähäistä.
 • Pidä tehtävässä tarvittavat tavarat, tarvikkeet ja työkalut lähellä, näin työ etenee sujuvammin ja vältytään tarpeettomalta lisätyöltä.
 • Pidä työpiste ja työympäristö siistinä: työskentely on mukavampaa, tehokkaampaa ja työturvallisuus paranee. Näin löydät tarvitsemasi työvälineet joutumatta etsimään niitä.
 • Palauta työvälineet paikoilleen päivän päätteeksi. Jos työvälineet vaativat päivittäistä huoltoa, tee se päivän päätteeksi. Näin välineet ovat valmiina seuraavaa päivää varten.

Lähde:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Fill out my online form.

Melu

Melu on häiritsevää tai kuulolle haitallista ääntä. Kaikki ihmiset altistuvat sille jossakin määrin, ja liian voimakkaana se häiritsee työtä, keskittymistä tai lepoa. Melun vaikutus kasvaa sen mukaa, kun melussa vietetty aika pitenee. Meluntorjunta on ensisijaisesti työnjärjestyksellinen asia: melulähteen poistaminen, hiljaisemmat koneet, melulähteen eristäminen ja kaikumisen estäminen. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tunnistettava melua aiheuttavat tekijät ja selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle. Arvioinnin perusteella työnantajan on poistettava melun vaarat ja haitat tai vähennettävä niitä niin paljon kuin mahdollista. Kaikkea melua ei kuitenkaan voi aina poistaa, joten kuulonsuojauksesta on jokaisen viime kädessä itse huolehdittava. Kuulonsuojainten tarkoitus on suojata kuuloa haitalliselta melulta ja estää kuulovaurion syntyminen.

Kuulonsuojaimia on käytettävä, kun melu ylittää 85 dB ja niitä on oltava tarjolla, kun melu ylittää 80 dB. Nyrkkisääntö: kun normaali puhe ei kuulu melun yli, on kuulo suojattava! Lue lisää melusta Työterveyslaitoksen sivuilta.

Fill out my online form.

Työpaikan pelisäännöt

Jokaisella työpaikalla on pelisääntöjä eli toimintatapoja, jotka ohjaavat työn tekemistä ja yhteistyötä. Pelisäännöt ovat tärkeitä, jotta työ sujuu hyvin. Työpaikan pelisäännöt voivat perustua:

 • lakiin ja työehtosopimuksiin
 • työnantajan ohjeisiin tai
 • työntekijöiden ja työnantajan välisiin sopimuksiin.

Kaikilla työpaikan toimijoilla on hyvä olla yhteinen ymmärrys työpaikan pelisäännöistä.

Fill out my online form.